Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Kakovost
Prva in druga stopnja

Polonca-Miklavc-Valenčič.jpg

Pri pripravi razpisa za vpis smo izboljšali in poenostavili postopek prijave kandidatom s tujimi visokošolskimi vstopnimi kvalifikacijami, da z istim obrazcem hkrati oddajo prijavo za vpis in prošnjo za priznanje tujega izobraževanja za namen študija na Univerzi v Ljubljani.

Polonca Miklavc Valenčič,
pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za prvo in drugo stopnjo

Na prvo stopnjo študija se je v študijskem letu 2016/2017 vpisalo 24.032 študentov, kar je za 733,5 (tri odstotke) manj kot leto prej, na programe druge stopnje pa 14.556 študentov, kar je 30 (0,2 odstotka) manj kot v študijskem letu 2015/2016. 

V letu 2016 smo na Senatu Univerze v Ljubljani potrdili postopek podaljšanja akreditacije 19 študijskim programom druge stopnje in enemu študijskemu programu za izpopolnjevanje. 

Pri pripravi razpisa za vpis smo izboljšali in poenostavili postopek prijave kandidatom s tujimi visokošolskimi vstopnimi kvalifikacijami, da z istim obrazcem hkrati oddajo prijavo za vpis in prošnjo za priznanje tujega izobraževanja za namen študija na Univerzi v Ljubljani. Enak sistem velja tudi za kandidate s tujimi diplomami, ki se prijavljajo za študij na drugi in tretji stopnji. Na primer, število vlog za priznanje srednješolske izobrazbe za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe se je v letu 2016 znatno povečalo in znaša skoraj podvojeno število glede na leto 2015, ko smo jih zabeležili 627. 

Večina študentov takoj po prvi stopnji nadaljuje s študijem na drugi stopnji. Novost in izboljšavo prinaša novela Zakona o visokem šolstvu, ki študentom zagotavlja status študenta do konca študijskega leta, ne glede na datum diplomiranja, ter tako omogoči lažji prehod v nadaljevanje študija na drugi stopnji. 

Na prvi stopnji izvajamo devet študijskih programov tudi v tujem jeziku, na drugi stopnji je tovrstnih programov 14. Da bi uredili področje uporabe tujega jezika in ohranili skrb za razvoj slovenskega znanstvenega jezika, bomo pripravili jezikovno strategijo. Aktivno smo pristopili tudi k organizaciji tečajev slovenskega jezika za tuje študente, ki bodo del projekta vzpostavitve ‘Leta plus’ za tujce. Na področju priznavanja tujega izobraževanja bomo na Univerzi v Ljubljani pristopili k projektu v okviru programa Erasmus+, ki ga bo prijavila in koordinirala Hrvaška.