Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Raziskovanje

Martin-Čopič.jpg

Univerza v Ljubljani je najuspešnejša institucija v Sloveniji pri pridobivanju ERC projektov. Pridobili smo že tri, in sicer dva ‘advanced granta’ in en ‘starting grant’ v skupni vrednosti okoli pet milijonov evrov.

prof. dr. Martin Čopič,
prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega dela

V letu 2016 smo nadaljevali s krepitvijo števila raziskovalnih projektov s poudarkom na interdisciplinarnih projektih, z zagotavljanjem kakovosti izvajanja raziskovalne dejavnosti, ohranjanjem obsega pridobljenih projektov in s promocijo objavljanja raziskovalnih rezultatov na ustreznih mednarodnih portalih. 

Pomemben dosežek je v letu 2016 uspel prof. dr. Tomažu Prosenu s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, saj je pridobil prvi ERC Advanced Grant za financiranje štiriletnega raziskovalnega projekta OMNES. 

Na Univerzi v Ljubljani imamo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) registriranih 4.027 raziskovalcev, kar je 82 raziskovalcev (dva odstotka) več kot leto prej. Sodelujejo v 297 raziskovalnih skupinah, kar Univerzo v Ljubljani postavlja na vrh slovenskih raziskovalnih organizacij. 

V letu 2016 imamo v revijah z indeksom citiranja po WoS (Web of Science) objavljenih 2.538 člankov, kar je 134 člankov (šest odstotkov) več kot v letu 2015. 

Na področju raziskovanja smo v letu 2016 sodelovali pri 174 raziskovalnih programih, 42 aplikativnih projektih, 168 temeljnih projektih, 84 ciljno raziskovalnih programih in 12 projektih s področja mednarodnega sodelovanja (ESF, ERC), ki jih financira ARRS. Skozi omenjene projekte smo usposabljali 412 mladih raziskovalcev in sedem podoktorskih raziskovalcev s podoktorskim projektom na ARRS. 

Na raziskovalnih projektih je sodelovalo 225 tujih raziskovalnih delavcev in raziskovalnih sodelavcev v različnih časovnih intervalih, kar je za 54 (32 odstotkov) več kot leto prej. V tujino je odšlo na izmenjavo 27 naših znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki so sodelovali v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem procesu. 

V letu 2016 smo pridobili 112 novih projektov, financiranih iz evropskih programov, od tega 11 takih, kjer je Univerza v Ljubljani nosilna organizacija. Skupno število evropskih projektov, v katerih smo sodelovali, je 428 (402 v letu 2015), od tega je v 31 projektih Univerza v Ljubljani nosilna organizacija, kar pomeni pozitivni trend glede na leto 2015. Skupno število evropskih projektov smo povečali za dobrih šest odstotkov. Še posebej aktivni smo v raziskovalnih projektih programa Obzorje 2020. V letu 2016 smo sodelovali v 54 projektih (38 v letu 2015) z odobrenimi sredstvi v okvirni višini 15 milijonov evrov, v dveh projektih kot nosilna organizacija.


 

Staška-Mrak-Jamnik.jpg

Skupno število evropskih projektov smo v letu 2016 povečali za dobrih šest odstotkov. Še posebej aktivni smo bili v raziskovalnih projektih programa Obzorje 2020.

mag. Staška Mrak Jamnik,
pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za evropske projekte

Z namenom evropskega raziskovalnega povezovanja za nove vsebine programa Obzorje 2020 smo se povezali v evropske mreže GUILD, CELSA ter LERU-CE7. V okviru mreže CELSA smo vzpostavili tudi sklad za financiranje skupnih projektov raziskovalcev te mreže z namenom prijave v evropske programe. 

Članice Univerze v Ljubljani intenzivno sodelujejo tudi v projektih programa ERASMUS+K2 tipov Strateška partnerstva, Koalicije znanja, Krepitev zmogljivosti, Jean Monnet ter Šport. V letu 2016 so tako sodelovale v 65 projektih, od tega v 11 projektih kot koordinator oziroma nosilna organizacija.

 

ŠTEVILO EU PROJEKTOV 

Število tekočih projektov po letih 

RLP-2016_eng-60.jpg

Raziskovalna odličnost tudi v bodoče ostaja osnovna prioriteta Univerze na raziskovalnem področju. Le na ta način lahko izboljšamo udeležbo v nacionalnih, evropskih in mednarodnih projektih. Poleg vlaganja v usposabljanje raziskovalcev in izboljševanja strokovne podpore pripravljamo tudi nov Akcijski načrt za implementacijo Strategije Univerze na kadrovskem področju, z ukrepi za krepitev kariernega razvoja raziskovalcev in pedagogov.