Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Organi Univerze v Ljubljani
Rektor

prof. dr. Ivan Svetlik
rektor

Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegij rektorja in kolegij dekanov. Kolegij rektorja sestavljajo rektor prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor za področje znanstveno raziskovalnega dela prof. dr. Martin Čopič, prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Tanja Mihalič, prorektor za področje pedagoškega dela prof. dr. Goran Turk, prorektor za področje umetniškega dela prof. Matej Zupan, predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar, glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek, pomočnica rektorja za splošno pravno področje Alenka Golobič in pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje mag. Jana Lutovac Lah. Kolegij dekanov sestavljajo rektor, prorektorji, dekani in predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.