Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Organi Univerze v Ljubljani
Senat Univerze v Ljubljani

prof. dr. Ivan Svetlik
predsednik

Senat Univerze v Ljubljani je najvišji strokovni organ univerze. Seje Senata sklicuje in vodi rektor. Komisije Senata so: Komisija za dodiplomski študij, Komisija za magistrski študij, Komisija za doktorski študij, Komisija za raziskovalno in razvojno delo, Habilitacijska komisija, Komisija za razvoj informacijskega sistema, Komisija za razvoj knjižničnega sistema, Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, Komisija za pritožbe študentov, Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov, Komisija za Prešernove nagrade, Statutarna komisija, Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad, Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, Komisija za kakovost, Disciplinska komisija druge stopnje za študente, Komisija za študente, Komisija za pritožbe kandidatov ob sprejemu na Univerzo, Komisija za založništvo, Komisija za inovacije, Komisija za študente s posebnimi potrebami, Komisija za obštudijske dejavnosti, Komisija za etična vprašanja.

 

Člani Senata Univerze v Ljubljani - učitelji

izr. prof. Marko Vatovec

Akademija za glasbo

prof. Tomaž Gubenšek

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

prof. dr. Davorin Gazvoda

do 31. 9. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Miha Humar

od 1. 10. 2016,
Biotehniška fakulteta

prof. dr. Metka Tekavčič

Ekonomska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič

Fakulteta za arhitekturo

Rado Bohinc

Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Borut Božič

Fakulteta za farmacijo

prof. dr. Matjaž Mikoš

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Matjaž Krajnc

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

prof. dr. Petar Pavešić

Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Milan Batista

Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic

do 30. 9. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

prof. dr. Bojan Orel

od 1. 10. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

izr. prof. dr. Jana Mali

Fakulteta za socialno delo

prof. dr. Branko Širok

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Milan Žvan

Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Stare

Fakulteta za upravo

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Filozofska fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput

Medicinska fakulteta

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Naravoslovnotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Krek

do 30. 9. 2016,
Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

od 1. 10. 2016,
Pedagoška fakulteta

prof. dr. Janez Kranjc

do 15. 12. 2016,
Pravna fakulteta

prof. dr. Peter Grilc

od 16. 12. 2016,
Pravna fakulteta

prof. dr. Christian Gostečnik

do 30. 9. 2016,
Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Robert Petkovšek

od 1. 10. 2016,
Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš

Veterinarska fakulteta

doc. dr. Andrej Starc

Zdravstvena fakulteta

 

Člani Senata Univerze v Ljubljani - študenti

Žiga Hančič

od 26. 10. 2016,
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Jan Kukovec

do 31. 9. 2016,
Biotehniška fakulteta

Klemen Mesarec

do 31. 9. 2016,
Fakulteta za družbene vede

Janja Zdovc

od 26. 10. 2016,
Fakulteta za družbene vede

Ana Belčič

do 31. 9. 2016,
Fakulteta za arhitekturo

Matevž Černe

do 12. 4. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Matej Drobnič

Fakulteta za strojništvo

Miha Kavčič

Fakulteta za strojništvo

Maja Hercog

Pedagoška fakulteta

Živa Jakšić Ivačič

od 21. 5. 2016,
Pedagoška fakulteta

Tim Gregor Grünfeld

od 26. 10. 2016,
Pravna fakulteta