Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Odmevi leta 2016
September

Raziskovalke asist. dr. Polonca Štefanič, doc. dr. Barbara Kraigher in prof. dr. Ines Mandić-Mulec z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so v sodelovanju s kolegoma s Harvarda prve na svetu pokazale, da sevi bakterije Bacillus subtilis izvajajo sorodstveno diskriminacijo. To pomeni, da se le roji najbolj sorodnih sevov bakterije združujejo. Raziskavo o tem in njene izsledke so raziskovalci predstavili v ugledni reviji PNAS. Opisi sorodstvene diskriminacije pri mikroorganizmih so zelo redki, sorodstvene diskriminacije pri simpatričnih populacijah bakterij pa do zdaj ni preučeval še nihče. 


Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je z akreditacijo AMBA prejela še tretje mednarodno priznanje odličnosti. Edina v širši regiji je postala del elitne skupine trojno akreditiranih mednarodnih šol – mednarodne akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA. Ta dosežek jo umešča med odstotek najboljših poslovno-ekonomskih šol v svetu. 


Postopek oblikovanja večfunkcionalnega filma sol-gel <br />
<br />
Avtorica slike: Jelena Vasiljević
Postopek oblikovanja večfunkcionalnega filma sol-gel

Avtorica slike: Jelena Vasiljević

Raziskovalci Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jelena Vasiljević, Danaja Štular, doc. dr. Brigita Tomšič, prof. dr. Jožef Medved in prof. dr. Barbara Simončič so v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega inštituta razvili nov postopek oblikovanja večfunkcionalnega visoko pralno obstojnega anorgansko-organskega hibridnega filma sol-gel za dosego hkratne superhidrofobnosti, samočistilnosti, protimikrobne aktivnosti in povečane termične stabilnosti polimernih substratov. Film sol-gel je izjemnega pomena za izdelavo visokotehnološko razvitih tehničnih tekstilnih izdelkov z zaščitnimi lastnostmi in visoko dodano vrednostjo. 


V okviru septembrskega delovnega srečanja predstavnikov Univerze v Ljubljani na Eötvös Loránd University (ELTE) v Budimpešti smo podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju med univerzama. Želja ELTE je poglobiti in vzpostaviti sodelovanje tudi z drugimi članicami Univerze v Ljubljani, predvsem na področju povečanja števila izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov med univerzama.