Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Skrb za prihodnost
Sožitje z okoljem

Na Univerzi v Ljubljani v projekte trajnostnega razvoja vključujemo tudi študente.
Na Univerzi v Ljubljani v projekte trajnostnega razvoja vključujemo tudi študente.

Z vizijo na področju trajnostnega ravnanja z energijo želimo postati referenčni primer za stavbe javnega sektorja. To se nanaša tako na energetsko učinkovitost kot tudi na rabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in kakovostno notranje okolje. Na ta način bodo stavbe Univerze v Ljubljani med najbolj učinkovitimi znotraj javnega stavbnega fonda, saj bomo že pred letom 2020 presegali EU in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije v stavbah. Z energetsko strategijo se bomo lahko identificirali po vseh članicah Univerze v Ljubljani, področje energetike pa je tudi opredeljeno kot eno izmed naših ključnih področij, kamor se načrtno usmerjata aplikativno raziskovanje in komercializacija rezultatov raziskav. 

S Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani sodelujemo v projektu Ciljno raziskovalnega programa (CRP) Izvajanje urbanih projektov s pomočjo javno-zasebnega partnerstva . Sodelujemo tudi v Erasmus+ projektu KLABS (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments). Cilj projekta je ustvariti pionirsko izobraževalno platformo na področju Balkana, ki se bo ukvarjala z vprašanjem trajnosti in prožnosti grajenega urbanega in ruralnega okolja ter klimatskih sprememb na Zahodnem Balkanu. 

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo izvedli energetski pregled stavbe in na osnovi ocene pristopili k aktivnostim za zmanjševanje energetske porabe ter k stalnemu spremljanju porabe energentov. Fakulteta ima na strehi tudi dve sončni elektrarni. Obe sta namenjeni proizvodnji in prodaji električne energije ter znanstveno-raziskovalnemu in pedagoškemu delu s področja fotovoltaike. 

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo prenovili ogrevalne, prezračevalne in klimatizacijske sisteme z namenom zmanjšanja porabe energije. 

Na področju varovanja naravnega okolja smo na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani pristopili k projektu eko-socialnega dela, ki se usmerja v razvoj skupnosti na celosten način. 

Na podlagi izvedenega energetskega pregleda Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani smo sledili priporočilom za večjo energetsko učinkovitost. V prehrambenih avtomatih, ki so nameščeni po fakulteti, smo se v sodelovanju s ponudniki hrane in pijače dogovorili, da lahko sedaj študenti izbirajo med več zdravimi obroki in manj sladkimi pijačami.