Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Kakovost
Tretja stopnja

Marjana-Slobodnik.jpg

Doktorske študijske programe želimo podaljšati s sedanjih treh na štiri leta študija, kar bi študentom omogočilo kakovostnejše raziskovalno delo.

Marjana Slobodnik,
pomočnica glavnega tajnika v univerzitetni službi za doktorski študij

Na tretji stopnji je bilo v študijskem letu 2016/2017 vpisanih 1.522 študentov, kar je 74 študentov (pet odstotkov) več kot v letu prej. 

Uspešni smo bili na razpisu za pridobitev sredstev za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016. Med 468 študenti doktorskih študijskih programov, ki so se prijavili na javni razpis Univerze za sofinanciranje doktorskega študija, jih je pogoje za sofinanciranje izpolnilo 364. 

Na tretji stopnji imajo članice Univerze v Ljubljani podpisane tri sporazume s partnerskimi institucijami o izvajanju študijskih programov z možnostjo pridobitve dveh diplom (University of Granada, Pierre and Marie Curie University, Vrije Universiteit Brussel), a lahko študenti pridobijo dvojne diplome tudi na podlagi individualnih pogodb o somentorstvih (co-tutelle) brez institucionalnih sporazumov. 

Korak naprej k zagotavljanju večje kakovosti doktoratov znanosti na Univerzi v Ljubljani je bila sprememba pogojev za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorjev oziroma somentorjev na doktorskem študiju, ki vključuje tudi določila v primeru umetniških raziskav. Spremembe bodo začele veljati s študijskim letom 2017/2018. 

V letu 2016 je rektor promoviral 486 doktorjev znanosti. V septembru 2016 so študij zaključili zadnji doktorandi po predbolonjskih doktorskih programih. 

Doktorske študijske programe želimo podaljšati s sedanjih treh na štiri leta študija. Tako lahko študentom omogočimo kakovostnejše raziskovalno delo. Pripravili bomo tudi enotna pravila za izvajanje doktorskega študija na Univerzi.