Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Organi Univerze v Ljubljani
Upravni odbor Univerze v Ljubljani

Upravni odbor Univerze v Ljubljani je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze. 

 

prof. dr. Janez Hribar

predsednik

 

mag. Urban Krajcar

namestnik predsednika in predstavnik Vlade Republike Slovenije

prof. dr. Rajko Pirnat

predstavnik pedagoških delavcev

prof. dr. Janko Drnovšek

predstavnik pedagoških delavcev

mag. Bernarda Golob Hribar

predstavnica nepedagoških delavcev

Jože Colarič

predstavnik Vlade Republike Slovenije

mag. Samo Hribar Milič

predstavnik Vlade Republike Slovenije

Franjo Bobinac

predstavnik delodajalcev

Jan Kukovec

do 25. 10. 2016,
predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Matej Drobnič

od 26. 10. 2016,
predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani