Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
Strateško področje: Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika

Cilji do leta 2020
 • Oblikovanje treh velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin 
 • Za četrtino povečati število in vrednost mednarodnih in domačih projektov 
 • Za četrtino povečati število objav in citiranost 

Vzpostavili smo nov, interdisciplinarni, raziskovalni infrastrukturni center »Center za jezikovne vire in tehnologije«, v katerem sodelujejo članice Univerze v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za družbene vede. Ugotavljamo, da so samo notranji ukrepi brez spremembe v politiki financiranja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) prešibki. 

V tem obdobju smo identificirali raziskovalna področja z največjim razvojnim potencialom in tako spodbudili tudi interdisciplinarno povezovanje, zlasti ob prijavah na razpis za projekte pametne specializacije. Vzpostavili smo devet mrež na njenih prednostnih področjih. 

Število mednarodnih projektov smo povečali za devet odstotkov in njihovo vrednost za slabih dvajset odstotkov. Pridobili smo prva dva ERC Advanced Granta. Povečali smo število objav za slabe štiri odstotke in citiranost za petdeset odstotkov. Število in vrednost domačih projektov se nista povečala, saj se je financiranje raziskovanja s strani ARRS zmanjšalo za več kot dvajset odstotkov. Na število objav močno vplivajo omejena sredstva za raziskovanje ter zmanjšanje števila mladih raziskovalcev.

 

 

Izvedene aktivnosti

Spodbujanje nastajanja velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin

 • Oblikovanje konzorcija centralno evropskih univerz in KU Leuven za pospeševanje prijav projektov na razpise EU programov
 • Identifikacija raziskovalnih področij z največjim razvojnim potencialom
 • Vključitev Univerze v Ljubljani v združenje najboljših evropskih univerz GUILD

 

Krepitev doktorske šole kot mednarodnega okolja in krepitev podoktorskih projektov 

 • Podpis sporazuma o sodelovanju doktorske šole z Univerzo na Reki
 • Vključitev Univerze v Ljubljani v platformo Zahodni Balkan s ciljem skupnih aktivnosti na doktorskem študiju
 • Sodelovanje z Univerzo v Gradcu na področju doktorskega študija
 • Prijava na razpis za financiranje raziskovalcev na začetku kariere – podoktorskih diplomantov

 

Oblikovanje notranjih finančnih mehanizmov in spodbud za raziskovalno delo 

 • Vzpostavitev razvojnega finančnega sklada za spodbujanje mednarodnih projektov in mlajših raziskovalcev
 • Vzpostavitev posebnih usposabljanj za prijave na različne projekte EU skladov, s poudarkom na Marie Currie, ERC in Widening participation