Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - sprejemni postopek za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Slovenski državljani in državljani članic EU

SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
 • osebe s priznano mednarodno zaščito. 

1. 9. 2020
Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini).

23. 7. 2020
Število sprejetih in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

16. 6. 2020
Število prijav in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

4. 6. 2020
POMEMBNI DATUMI PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA VPIS V PRVI LETNIK ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 ZA KANDIDATE DRŽAV ČLANIC EU IN SLOVENSKE DRŽAVLJANE, KI SO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE KONČALI V TUJINI

 • Preizkusi nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti: od 26. junija do 10. julija 2020. Visokošolski zavodi bodo obvestili kandidate o datumu in poteku preizkusov najmanj pet dni pred preizkusom.
 • Rok za oddajo zahtevanih dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev: 10. september 2020. Če bodo kandidati vse zahtevane dokumente poslali do 6. julija 2020, bodo prejeli Sklep o rezultatu izbirnega postopka do 24. julija 2020. V primeru, da jih bodo poslali po navedenem datumu, to je najkasneje do 10. septembra 2020, jim bo sklep poslan do 20. septembra 2020.
 • Objava podatkov o številu prijav za posamezne študijske programe: 16. junij 2020.
 • Objava informacij o omejitvah vpisa: 16. junij 2020.
 • Izdaja sklepov o rezultatu izbirnega postopka: najkasneje do 20. septembra 2020.

2. 6. 2020
Prijavni roki, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020! 

2. 6. 2020
Obveščamo vas, da dokazila k prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo bolezni Covid - 19, pošljete na e-naslov v obliki skenov ali fotografij. Verodostojnost dokazil bomo preverjali pri izdajatelju listin.
Tuji državljani morate poleg navedenih dokumentov na isti e-naslov poslati tudi sken/fotografijo osebnega dokumenta:
- državljani držav članic EU: kopija potnega lista ali osebne izkaznice,
- državljani članic tretjih držav (ne-EU držav): kopija potnega lista (stran z osebnimi podatki kandidata).

9. 4. 2020
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS. Ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili na spletni strani.

Kandidati s tujo listino: skladno z napotki Univerze v Ljubljani v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s korona virusom in varovanja zdravja se z 10. marcem 2020 do preklica odpoveduje možnost osebnega svetovanja in informiranja ter osebnega prinašanja prijav in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na INFO TOČKI (Kongresni trg 12, Ljubljana).
Kandidate za vpis prosimo, da prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti.

Informativni dan 14. 2. 2020 za zamejske Slovence in tujce

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - slovenski državljani

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 - slovenski državljani, ki so v tujini končali srednjo šolo, in državljani držav članic Evropske unije

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk


FAQ:

       Kandidati s srednjo šolo v Sloveniji
       Kandidati s srednjo šolo v tujini