Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis v magistrske študijske programe
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Slovenski državljani, državljani članic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva

SLOVENSKI DRŽAVLJANI, DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU IN SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 • državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva,

 • državljani držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene do začetka izbirnega postopka,

 • državljani držav nečlanic Evropske unije, ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo (to ne velja za osebe z zaključeno mednarodno srednjo šolo v RS, ki morajo opraviti postopek priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja),

 • osebe s priznanim statusom mednarodne/začasne zaščite in prosilci za mednarodno/začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka.

29. 1. 2024 
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - slovenski državljani in državljani držav članic EU s srednjo šolo v Sloveniji 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - slovenski državljani s srednjo šolo v tujini, državljani držav članic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/2025 - slovenski državljani, ki so srednjo šolo končali v tujini, državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva

25. 1. 2024
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2024/2025 za državljane držav nečlanic Evropske unije

Primeri izračunavanja točk

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združene države Amerike


FAQ:

      Pogosta vprašanja
      Kandidati s srednjo šolo v tujini