Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - izbirni postopki za doktorske študijske programe – 3. stopnja

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2020/2021 je objavljen na spletni strani univerze  ter na spletnem portalu eVŠ.
Študenti se prijavijo za vpis v doktorske študijske programe v skladu z roki in na način, predviden v razpisu za vpis.

Postopek priznavanja tujih visokošolskih diplom za vpis v prvi letnik podiplomskih študijskih programov in postopek priznavanja deloma opravljenega tujega visokošolskega izobraževanja za vpis v višje letnike študija 1., 2. in 3. stopnje se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji (članici univerze), kamor se kandidat prijavi za študij.

Kontaktne osebe za vodenje postopkov priznavanja in vrednotenja izobraževanja na članicah UL