Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - izbirni postopki za doktorske študijske programe – 3. stopnja

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto predvidoma februarja objavljen za naslednje študijsko leto na spletni strani UL ter na spletnem portalu eVŠ. Študenti se prijavijo za vpis v doktorske študijske programe v skladu z roki in na način, predviden v Razpisu za vpis.