Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Prijavno - izbirni postopki za doktorske študijske programe – 3. stopnja

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 je objavljen na spletni strani UL ter na spletnem portalu eVŠ. Študenti se prijavijo za vpis v doktorske študijske programe v skladu z roki in na način, predviden v Razpisu za vpis.