Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis v magistrske študijske programe
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v magistrske študijske programe
Kandidati s posebnimi potrebami in kandidati s posebnim statusom

23. 5. 2022
Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani - študijsko leto 2022/2023 (velja od 24. 5. 2022).

10. 5. 2022
Sprejet je bil nov Zakon o urejanju položaja študentov (ZUPŠ-1), ki je med drugim posegel v ureditev 69.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki ureja položaj študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Med kategorije študentov s posebnimi potrebami so tako vključeni tudi študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja. Pri študentih s posebnim statusom sta dodani dve novi kategoriji, in sicer študenti trenerji in študenti priznani kulturniki.

Novo dodane kategorije se upoštevajo že v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023.

Kandidati, ki želijo zaprositi za posebni status v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v študijskem letu 2022/2023, lahko oddajo dokazila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom v roku, kot ga določa Razpis za vpis. Za prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane EU je rok za oddajo dokazil 20. junij 2022.

Navodila (pdf) za oddajo prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku.

10. 2. 2022
Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani - študijsko leto 2022/2023 (velja od 11. 2. 2022 do 23. 5. 2022).