Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Kandidati s tujimi listinami o srednješolskem izobraževanju

OBVESTILO: Prijavni roki, ki so zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 bili odprti do nadaljnjega, se bodo uradno zaključili z dnem 9. junij 2020!

Obveščamo vas, da dokazila k prijavi za vpis in vlogi za priznavanje izobraževanja zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo bolezni Covid - 19, pošljete na e-naslov v obliki skenov ali fotografij. Verodostojnost dokazil bomo preverjali pri izdajatelju listin.

Tuji državljani morate poleg navedenih dokumentov na e-naslov poslati tudi sken/fotografijo osebnega dokumenta:

- državljani držav članic EU: kopija potnega lista ali osebne izkaznice,

- državljani članic tretjih držav (ne-EU držav): kopija potnega lista (stran z osebnimi podatki kandidata).

 

INFO TOČKA – ZAPRTJE ZA OSEBNE OBISKE

Skladno z napotki Univerze v Ljubljani v zvezi omejevanjem širjenja okužb s korona virusom in varovanja zdravja se z 10. marcem 2020 do preklica odpoveduje možnost osebnega svetovanja in informiranja ter osebnega prinašanja prijav in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na INFO TOČKI (Kongresni trg 12, Ljubljana).  

Vse informacije kandidati dobijo po telefonu ali po elektronski pošti in na spletni strani.

INFO TOČKA (vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00)
Telefon: 00386 1 2418 585, 00386 1 2418 586
E-pošta: admission@uni-lj.si; recognition@uni-lj.si
Splet: www.uni-lj.si

Postopek priznavanja tujega izobraževanja se začne na podlagi prijave na študij na Univerzi v Ljubljani. Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Postopek vodi pooblaščena oseba na univerzi, kamor se kandidat prijavi za študij pod prvo željo.

Postopek priznavanja tujih srednješolskih spričeval za vpis v prvi letnik študijskih programov prve stopnje in enovitih magistrskih študijskih programov

Navodila za izpolnjevanje vloge in podrobnejše informacije o dokazilih, ki jih morajo kandidati poslati, so objavljene na spletnih straneh:
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju po državah:

Albanija, Argentina, Avstrija, Avstralija, Azerbajdžan, Belgija, Belorusija, Britanski sistem izobraževanja, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Francija, Grčija, Hrvaška, Indija, Iran, Italija, Kazahstan, Kolumbija, Kosovo, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Rusija, Severna Makedonija, Srbija, Španija, Ukrajina, ZDA, splošen seznam za ostale države.

Informacije

Tel.: +386 (1) 241-85-85, +386 (1) 241-85-86
Elektronska pošta: recognition@uni-lj.si
Spletna stran: http://www.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka 9–11 osebno;
od ponedeljka do petka 12–15 po telefonu