Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis v magistrske študijske programe
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Kandidati s tujimi listinami o srednješolskem izobraževanju

Postopek priznavanja tujega izobraževanja se začne na podlagi prijave na študij na Univerzi v Ljubljani. Prijavni obrazec je za vse kandidate s tujo izobrazbo hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Postopek vodi pooblaščena oseba na univerzi, kamor se kandidat prijavi za študij pod prvo željo.

Postopek priznavanja tujih srednješolskih spričeval za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov

Navodila za izpolnjevanje vloge in podrobnejše informacije o dokazilih, ki jih morajo kandidati poslati, so objavljeni na spletnih straneh:
portal eVŠ - prijava za vpis

 

Dokazila, potrebna za postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja študija za vpis v prvi letnik na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih na Univerzi v Ljubljani:

​1. E-kopija ali fotografija listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega kandidat želi, da se prizna za obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku, brez legalizacije. Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bo visokošolski zavod preverjal pri izdajatelju izvirne listine. V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo izvora. 

Z​ahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/-e:

 • Brez legalizacije: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Severna Makedonija in Srbija.
 • Žig Apostille: države podpisnice haaške konvencije, pristojni organi za legalizacijo.
 • Legalizacija v skladu z Zakonom​ o overitvi listin v mednarodnem prometu: vse ostale države. Na podlagi zakona se listina overi v skladu s predpisi posamezne tuje države, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in podpis pooblaščene osebe ministrstva za zunanje zadeve tuje države se nato overi še s strani diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

2. ​​E-kopija ali fotografija sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju iz 1. točke v slovenski ali angleški jezik. V primeru, da mora kandidat poslati prevod listine, bo zanj naknadno pozvan na spletnem portalu eVŠ.  

3. E-kopija ali fotografija dokazil/-a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem. V primeru, da mora kandidat poslati prevod/-e dokazil/-a, bo zanj/-e naknadno pozvan na spletnem portalu eVŠ.

4. E-kopija ali fotografija kratkega kronološkega opisa izobraževanja, relevantnega za postopek prijave za vpis in priznavanja tujega izobraževanja. Napišite ga v nekaj stavkih vključno z letnicami, kako je potekalo vaše dosedanje izobraževanje (obrazec, vzorci). 

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju:

Argentina, Avstralija, Avstrija, Britanski sistem izobraževanjaBosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Italija, KanadaKazahstan, Kitajska, RusijaSeverna Makedonija, Srbija, Španija, ZDA.

 

Dodatne informacije

Elektronska pošta: recognition@uni-lj.si
Spletna stran: http://www.uni-lj.si

Uradne ure od 1. februarja do 30. septembra

- po telefonu : +386 1 2418 585 (od ponedeljka do petka 9.00–15.00)

- osebno: ponedeljek in sreda od 9.00 do 15.00 ure