Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Kandidati s tujimi listinami o srednješolskem izobraževanju

Postopek priznavanja tujega izobraževanja se začne na podlagi prijave na študij na Univerzi v Ljubljani. Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Postopek vodi pooblaščena oseba na univerzi, kamor se kandidat prijavi za študij pod prvo željo.

Postopek priznavanja tujih srednješolskih spričeval za vpis v prvi letnik študijskih programov prve stopnje in enovitih magistrskih študijskih programov

Navodila za izpolnjevanje vloge in podrobnejše informacije o dokazilih, ki jih morajo kandidati poslati, so objavljene na spletnih straneh:
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo.

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju po državah:

Argentina, Avstrija, Avstralija, Britanski sistem izobraževanja, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Italija, Kazahstan, Kitajska, Rusija, Severna Makedonija, Srbija, Španija, Ukrajina, ZDA, splošen seznam za ostale države.

Vse informacije kandidati dobijo po telefonu ali po elektronski pošti in na spletni strani.

INFO TOČKA
Telefon: 00386 1 2418 585, 00386 1 2418 586
Uradne ure po telefonu:
od ponedeljka do petka 9–11
od ponedeljka do petka 12–15

Elektronska pošta: recognition@uni-lj.si
Spletna stran: http://www.uni-lj.si