Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis za magistrske študijske programe – 2. stopnja
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Tuji državljani iz držav nečlanic EU

TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji

 

 

 

5. 9. 2022
Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku - za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2022/2023 za državljane držav nečlanic Evropske unije

1. 9. 2022
Število sprejetih in minimumi - tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023.

15. 6. 2022
Vpisna mesta, število prijav in omejitev vpisa - tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023.

13. 5. 2022
Vpisna mesta in število prijav - tujci (državljani držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023.

14. 3. 2022
Novi kontakti za pomoč pri oddaji prijave.

10. 2. 2022
Spletni informativni dan za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane bo 11. 2. 2022 ob 12.00 na Zoom povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/99780341150.
V okviru predstavitve vam bomo predstavili postopek prijave na študij za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter postopek priznavanja srednješolskega izobraževanja, informacije glede ureditve dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, možnosti bivanja v Študentskem domu, zdravstveno zavarovanje ter možnosti štipendiranja in učenja slovenščine.
Predstavitev bo potekala v slovenskem jeziku, ppt predstavitev bo pripravljena dvojezično - v slovenskem in angleškem jeziku.

27. 12. 2021
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2022/2023

 

Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini)

Vpisna mesta za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2022/2023

Gradivo za informativni dan za kandidate s tujimi srednješolskimi listinami

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2022/2023 - tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2022/2023 - tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Minimumi za pretekla leta - tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva do študijskega leta 2021/2022.
S študijskim letom 2022/2023 so mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva razpisana ločeno. Minimumi za Slovence brez slovenskega državljanstva so od študijskega leta 2022/2023 objavljeni v zavihku Minimumi za pretekla leta
V tabeli se uporabljene krastice: EM - enoviti magistrski študijski program druge stopnje, UN - univerzitetni študijski program, VS - visokošolski strokovni študijski program) - tabela ni namenjana tiskanju

Sporazumi o sodelovanju na področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
-
Črna gora
-
Kosovo
-
Severna Makedonija
-
Srbija

 

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Indija (v pripravi)
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v pripravi)
-    Združene države Amerike

Primeri izračunavanja točk

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini