Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - sprejemni postopek za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini, 
 • tuji državljani, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji 

 

 

 

Prosta vpisna mesta na Univerzi v Ljubljani v drugem prijavnem roku za za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020.
Drugi prijavni rok poteka od 11. do 13. septembra 2019. Na spletnem portalu eVŠ se lahko prijavijo kandidati,  ki se v izbirnem postopku prvega prijavnega roka niso uvrstili v nobenega od v prijavi navedenih študijskih programov bodisi zaradi neizpolnjevanja vpisnih pogojev, bodisi zaradi premajhnega števila točk v primeru omejitve vpisa. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila, pošljejo fakulteti, priporočeno po pošti, do 14. septembra 2019 natisnjen in podpisan prijavni obrazec ter zahtevana dokazila .

Število sprejetih in minimumi  za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/ objavil razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2019.

Število prijav (prve želje) in omejitve vpisa za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2019/2020 za tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije in Slovence brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020

Število prijav tujih državljanov iz držav nečlanic Evropske unije in Slovencev brez slovenskega državljanstva - študijsko leto 2019-2020

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/2020 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2019/2020 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Število prijav Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav nečlanic Evropske unije za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019

Sporazumi o sodelovanjuna področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
- Črna Gora
- Kosovo
- Makedonija
- Srbija

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk

 

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini