Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Razpisi za vpis
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji

 

november 2020
V novembru 2020 organiziramo spletne predstavitve za kandidate, ki prihajajo iz različnih držav. Na predstavitvah dobijo kandidati aktualne informacije o študiju na Univerzi v Ljubljani. Registracija poteka na linku https://www.uni-lj.si/study/news/info-day/. Povezavo prejmejo kandidati na svoj e-mail naslov. 

 

Informacije o prihodu v Slovenijo - Covid-19  (v angleščini)

Informativni dan za zamejske Slovence in tujce

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2021/2022

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2021/2022 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Sporazumi o sodelovanju na področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
-
Črna Gora
-
Kosovo
-
Makedonija
-
Srbija

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini