Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji
 6. Prijavno-sprejemni postopki
 7. Cenik storitev za študente
 8. Koristne informacije za študente UL
 9. Študentski svet

Prijavno - sprejemni postopek za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini, 
 • tuji državljani, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji 

Število prijav in omejitve vpisa za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije na Univerzi v Ljubljani

Število prijav Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav nečlanic Evropske unije za Univerzo v Ljubljani

Informativni dan za zamejske Slovenvce in tuje državljane (9. 2. 2018)
Prijavno-sprejemni postopek in postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja
Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji
Zdravstveno zavarovanje med študijskim bivanjem v Republiki Sloveniji
Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Študentski dom Ljubljana
Učenje in izpiti iz znanja slovenščine

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2018/2019 - Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Sporazumi o sodelovanjuna področju izobraževanja:
- Bosna in Hercegovina
- Črna Gora
- Kosovo
- Makedonija
- Srbija

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk