Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis v magistrske študijske programe
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Tuji državljani iz držav nečlanic EU

TUJI DRŽAVLJANI IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini
 • tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so srednjo šolo končali v Sloveniji

 

1. 9. 2023
Prosta vpisna mesta v 2. prijavnem roku za državljane držav nečlanic Evropske unije na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2023/2024.

Prijavni rok je 4. in 5. septembra 2023.

Pijavijo se lahko le kandidati/-ke, ki so se prijavili/-e že v prvem prijavnem roku in niso bili/-e sprejeti/-e ter imajo odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano v prvem prijavnem roku. Poleg teh se lahko prijavijo kandidati/-ke:
·       z odločbo o priznavanju tujega srednješolskega izobraževanja, izdano do leta 2005;
·       z mednarodno maturo in evropsko maturo;
·       s končano srednjo šolo v SFRJ pred 25. 6. 1991;
·       s končano srednjo šolo v Sloveniji (izjema so kandidati s končano mednarodno srednjo šolo v Sloveniji, ki morajo opraviti postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja).

31. 8. 2023
Število prijav, omejitve, število sprejetih in minimumi za vpis v 1. prijavnem roku za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani - študijsko leto 2023/2024 

29. 6. 2023 
Povečanje števila vpisnih mest, prijav in omejitve vpisa v 1. prijavnem roku za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani - študijsko leto 2023/2024 (Elektrotehnika UN, Tehnologija prometa in logistika UN, Gradbeništvo UN, Arheologija UN, Filozofija - enopredmeta UN, Germanistika - enopredmetna UN, Italijanski jezik in književnost - dvopredmetni UN, Portugalski jezik in književnost - dvopredmetni UN, Prevajalstvo - slovenščina - angleščina - italijanščina - enopredmetni UN, Psihologija - enopredmetna UN)

8. 5. 2023 
Število prijav in omejitve vpisa v 1. prijavnem roku za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani - študijsko leto 2023/2024 

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2023/2024 za državljane držav nečlanic Evropske unije

Vpisna mesta za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) na Univerzi v Ljubljani – študijsko leto 2023/2024

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2023/2024 - tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

Osnovne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2023/2024 - tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije

 

Razpisana mesta, število prijav, omejitve, število sprejetih in minimumi za pretekla leta
Minimumi za pretekla leta - tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva do študijskega leta 2021/2022.
S študijskim letom 2022/2023 so mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva razpisana ločeno. Minimumi za Slovence brez slovenskega državljanstva so od študijskega leta 2022/2023 objavljeni v zavihku Mesta, prijave, omejitve in minimumi za pretekla leta
V tabeli se uporabljene krastice: EM - enoviti magistrski študijski program druge stopnje, UN - univerzitetni študijski program, VS - visokošolski strokovni študijski program) - tabela ni namenjana tiskanju

Sporazumi o sodelovanju na področju izobraževanja
- Bosna in Hercegovina
- Črna gora
- Kosovo
- Severna Makedonija
- Srbija

Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
Pravila vrednotenja in vrednotenje srednješolskega uspeha iz tujih spričeval
-    Argentina
-    Avstrija
-    Bolgarija
-    Bosna in Hercegovina
-    Češka
-    Črna gora
-    Evropska matura
-    Finska
-    Francija
-    Hrvaška
-    Italija
-    Kitajska
-    Madžarska
-    Mednarodna matura
-    Nemčija
-    Nizozemska
-    Norveška
-    Ruska federacija
-    Severna Makedonija
-    Slovaška
-    Srbija
-    Švedska
-    Turčija
-    Ukrajina
-    Združene države Amerike

Primeri izračunavanja točk

FAQ:
 
Kandidati s srednjo šolo v tujini