Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - sprejemni postopek za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Obvestila

24. 9. 2020
Razpisana vpisna mesta v Roku za za zapolnitev še prostih vpisnih mest na Univerzi v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani v tem roku razpisuje samo mesta za IZREDNI študij.
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest poteka od 24. do 25. septembra 2020 do 12. ure.

23. 9. 2020
Število sprejetih in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 2. PRIJAVNI ROK

7. 9. 2020
Število prijav in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 2. PRIJAVNI ROK

19. 8. 2020
Prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije. Drugi prijavni rok bo potekal od 20. do 28. avgusta 2020. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

23. 7. 2020
Število sprejetih in minimumi za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

16. 6. 2020
Število prijav in omejitve za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/2021 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - 1. PRIJAVNI ROK

25. 5. 2020
Prvi prijavni rok se bo zaključil 9. junija 2020.
V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.

19. 5. 2020
Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka na razpis vezanih aktivnosti - se sproti posodablja

9. 4. 2020
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS. Ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili na spletni strani.

8. 4. 2020
Analiza prijave in vpisa
za študijsko leto 2019/2020 - splošni in posebni del.

17. 3.  2020
Zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije korona virusa se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kot pravočasna se upošteva:
-   prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
-   prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.

10. 3. 2020
Vse kandidate za vpis, ki v teh dneh oddajajo prijavo za študij in se želijo osebno informirati ali prinesti prijavni obrazec in dokazila v Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Ljubljani prosimo, da v izogib možnosti prenašanja okužb prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti.

Kandidati s tujo listino: skladno z napotki Univerze v Ljubljani v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s korona virusom in varovanja zdravja se z 10. marcem 2020 do preklica odpoveduje možnost osebnega svetovanja in informiranja ter osebnega prinašanja prijav in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na INFO TOČKI (Kongresni trg 12, Ljubljana).
Kandidate za vpis prosimo, da prijavni obrazec in dokazila pravočasno pošljejo priporočeno po pošti.

31. 1. 2020
Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021.
Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2020. Kandidati se prijavijo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.