Prijavno-sprejemni postopki se med študijskimi programi razlikujejo. V nadaljevanju si oglejte razlike.

Prijavno–sprejemni postopek  za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen  1. februarja za prihodnje študijsko leto. Kandidati se prijavijo za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v skladu z roki in na način, določenim v Razpisu za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek centralizirano za prvi in drugi prijavni rok vodi in izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. 

Prijavno–sprejemni postopek za magistrske študijske programe  –  2. stopnja

Razpis za vpis v magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen predvidoma v začetku februarja za prihodnje študijsko leto. Študenti se prijavijo za vpis na magistrski študij v skladu z roki in na način, predviden v Razpisu za vpis. Podrobnejše informacije o posameznih študijskih programih in prijavno-sprejemnih postopkih so dosegljive na spletnih straneh članic Univerze v Ljubljani

Razpis za vpis v magistrske študijske programe je objavljen na spletni strani.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Prijavno–sprejemni postopek  za doktorske  študijske programe  –  3. stopnja

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani je vsako leto objavljen predvidoma  1. marca za prihodnje študijsko leto. Kandidati se na doktorski študij prijavijo na spletnem portalu eVŠ. Vpisni postopek za doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani ni centraliziran, zato se študenti vpišejo na članicah izvajalkah doktorskih študijskih programov, ki so določene z Razpisom za vpis.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju