SMUL

Kontakt in druge informacije

 Splošni e-naslov:

Št.  Članica UL Ime in priimek E-naslov
1. UL AKADEMIJA ZA GLASBO Nina Podlipnik
2. UL AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO prof. Tomaž Gubenšek
3. UL AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE  
4. UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA prof. dr. Nina Gunde-Cimerman
5. UL EKONOMSKA FAKULTETA  Tomaž Ulčakar
6. UL FAKULTETA ZA ARHITEKTURO prof. mag. Tadej Glažar
7. UL FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE mag. Maša Kolenbrand
8. UL FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO dr. Lea Rems
9. UL FAKULTETA ZA FARMACIJO izr. prof. dr. Mojca Lunder
10. UL FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO  Maja Vuleta
11. UL FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO prof. dr. Iztok Turel
12. UL FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO  
13. UL FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET  
14. UL FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Vesna Gračner
15. UL FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO as. dr. Anamarija Kejžar
16. UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO dr. Davorin Kramar
17. UL FAKULTETA ZA ŠPORT  izr. prof. dr. Jernej Kapus
18. UL FAKULTETA ZA UPRAVO mag. Marija Sušnik
19. UL FILOZOFSKA FAKULTETA Anja Golec
20. UL MEDICINSKA FAKULTETA  mag. Jerneja Čelofiga
21. UL NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA dr. Alenka Šalej Lah
22. UL PEDAGOŠKA FAKULTETA  prof. dr. Karmen Pižorn
23. UL PRAVNA FAKULTETA  prof. dr. Vasilka Sancin
24. UL TEOLOŠKA FAKULTETA  Jan Dominik Bogataj
25. UL VETERINARSKA FAKULTETA  prof. dr. Robert Frangež
26. UL ZDRAVSTVENA FAKULTETA  doc. dr. Gregor Gomišček 

 

ZAPISNIKI IN POSNETKI SREČANJ: