SMUL

Znanost za vse – Predstavitve dosežkov članov SMUL
KLIMATSKE SPREMEMBE, PROF. DR. MARTIN ČOPIČ

Predavatelj: prof. dr. Martin Čopič
Termin: 3. 11. 2021 ob 16.00 

 

Na predstavitvi je prof. dr. Martin Čopič predstavil, kako ogljikov dioksid povzroča klimatske spremembe, kaj lahko po različnih scenarijih pričakujemo v naslednjih desetletjih in kaj je treba storiti na globalni in lokalni ravni, da bo povišanje povprečne globalne temperature ostalo na znosni ravni.

Prof. dr. Martin Čopič je zaslužni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko in raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, v mandatnem obdobju 2014-2017 pa je bil tudi prorektor Univerze v Ljubljani, zadolžen za raziskovalno dejavnost, ter član sveta Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s fiziko tekočih kristalov in drugih mehkih snovi, vodil je številne raziskovalne projekte s področij optike in laserske spektroskopije.


Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v prihodnje in spremljate predstavitve aktualnih tem naših članov.