SMUL

Znanost za vse – Predstavitve dosežkov članov SMUL
Vloga prekrivalnih dvojnih zvezd v sodobni astrofiziki, PROF. ANDREJ PRŠA

Predavatelj: prof. Andrej Prša
Termin: 21. 2. 2022 ob 16.00

Prekrivalne dvojne zvezde štejejo za enega najpomembnejših laboratorijev zvezdne astrofizike. Opazovanje časovne odvisnosti svetlobe in dinamičnih lastnosti dvozvezdij nam namreč omogoča izmeriti osnovne lastnosti zvezd v dvozvezdju: njihovih mas, polmerov, temperatur in izsevov. Rezultati preiskav dvojnih zvezd služijo za umeritev celotne astrofizike - od zvezd v naši galaksiji do ocen mase celotnega barionskega vesolja. V predavanju se je prof. Prša posebej osredotočil na rezultate Nasinega satelita TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), ki pri svojem lovu na planete izven našega osončja ujame tudi vse svetle prekrivalne dvojnice. 

Dr. Andrej Prša je profesor astrofizike na Univerzi Villanova. Leta 2005 je doktoriral iz astrofizike na Univerzi v Ljubljani. V okviru doktorske disertacije je izdelal široko uporabljeno kodo za modeliranje dvojnih zvezd PHOEBE (PHysics Of Eclipsing BinariEs). Danes je njegovo strokovno področje še vedno fizika dvojnih zvezd, vendar se je razširilo na večzvezdne sisteme, planete izven našega osončja, asteroseizmologijo in astrostatistiko. Večina Andrejevega dela temelji na modeliranju velikih astronomskih podatkovnih nizov in uporabi obsežnih nelinearnih regresijskih modelov z uporabo nevronskih mrež s povratnim širjenjem, algoritmov stohastičnega vgrajevanja in vzorčevalnikov Markove verige Monte Carlo. Objavil je učbenik o prekrivalnih dvojnih zvezdah in je avtor več kot 250 člankov. Njegova dela so prejela prek 26,000 citatov, njegov h-indeks pa je 50. Leta 2018 je prejel prestižno nagrado Veritas za izjemne raziskave. Aktivno sodeluje pri obsežnih mednarodnih raziskavah Kepler/K2, TESS, LSST, SDSS/APOGEE in Gaia. Njihova raziskovalna skupina vodi klasifikacijo in fizikalno obravnavo zajetih podatkov; članek s prvimi rezultati je sprejet v objavo v reviji Astrophysical Journal Supplement.