SMUL

Znanost za vse – Predstavitve dosežkov članov SMUL
EVOLUCIJSKA BIOLOGIJA V MEDICINI

Predavateljica: prof. Mihaela Pavličev

Termin: 11. 5. 2023 ob 14.00 uri

Mihaela Pavličev

Mihaela Pavličev je redna profesorica za teoretično evolucijsko biologijo na Dunajski Univerzi. Študirala in promovirala je na Dunajski Univerzi, kamor se je po postdoktorskemu delu na Univerzah v St. Louisu (Missouri) in Oslu, ter asistentski profesuri na medicinski fakulteti v Cincinnatiju, vrnila leta 2019. Na Dunaju je predstojnica Oddelka za Evolucijsko biologijo in kuratorka Univerzitetne Zoološke zbirke. Je tudi zunanja članica Complexity Science Hub Vienna, Instituta za kompleksne znanosti.

Dr. Pavličev se pri svojem delu osredotoča na sistemske strukture organizmov, ki omogočajo evolucijske spremembe kljub visoki kompleksnosti. Prav tako raziskuje tudi na področju evolucije razmnoževalnih sistemov med sesalci, predvsem evolucije nosečnosti. Evolucija omogoča prilagoditev organizmov na svoje okolje, a še zdaleč ni vsaka prilagoditev možna. Sposobnost populacij odgovoriti na izzive okolja je odvisna od tipa variant, ki jih mutacije povzročajo, in le-ta je odvisna od genetske arhitekture. Preteklo delo kot evolucijski biolog v kontekstu medicine jo je pripeljalo tudi k razmišljanju o sorodnosti med problemi evolucijske teorije in medicine, temi o kateri je tudi govorila na predstavitvi.