SMUL

Znanost za vse – Predstavitve dosežkov članov SMUL
OKROGLA MIZA: DOKTORAT IMAM – KAJ PA ZDAJ?

25. 9. 2023 ob 14.00

Na okrogli mizi smo spregovorili o izzivih, s katerimi se srečujejo doktorice in doktorji znanosti po zaključku študija. Cilj okrogle mize je bil izmenjava izkušenj in osvetlitev dobrih praks o nadaljnjih kariernih poteh doktorjev in doktoric znanosti.

S sogovorniki smo opravili razmislek o tem, kako lahko s svojimi dejanji prispevamo k preseganju ovir in izzivov na začetku karierne poti, priložnostih za aktivno vključevanje v akademsko, raziskovalno in razvojno delo, na kakšen način se lahko povezujemo z vodilnimi mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami, sodelujemo v znanstvenoraziskovalnih in drugih projektih ter tako prispevamo k reševanju globalnih izzivov ter prenosu znanja.

Na okrogli mizi so sodelovali:

  1. Dr. Klementina Fon Tacer, predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, docentka reproduktivne biologije in onkologije na Veterinarski šoli Univerze Texas Tech
  2. Dr. Mihaela Pavličev, evolucijska biologinja na Univerzi na Dunaju, članica Sveta Svetovne mreže Univerze v Ljubljani
  3. Prof. dr. Nina Peršak, znanstveno-strokovni vodja Inštituta za kazenskopravno etiko in kriminologijo v Ljubljani, redna prof. prava, članica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, 
  4. Dr. Andraž Zidar, vodja Diplomatske akademije na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, član Svetovne Mreže Univerze v Ljubljani
  5. Dr. Matja Zalar, asistentka z doktoratom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, članica upravnega odbora in vodja skupine za duševno zdravje pri Mlada akademija
  6. zn.sod. dr. Kaja Dobrovoljc, znanstvena sodelavka za slovenski jezik na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
  7. Prof. dr. Tatjana Marvin, predstojnica doktorske šole Univerze v Ljubljani