SMUL

O NAS

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, združuje predvsem z Univerzo v Ljubljani povezane slovenske znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Nastala je kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja ter ugleda Univerze v Ljubljani.

SMUL se odziva na predloge članov in jih obvešča o:

  • dogajanju na Univerzi v Ljubljani ter o slovenskem visokošolskem in raziskovalnem prostoru;
  • prostih delovnih mestih na Univerzi v Ljubljani;
  • željah po izmenjavi študentov, učiteljev in raziskovalcev;
  • načrtovanih izobraževalnih programih, raziskovalnih in razvojnih projektih;
  • vsem, kar člane v zvezi z dejavnostjo Univerze v Ljubljani posebej zanima;
  • se odziva na predloge članov za sodelovanje na navedenih področjih
     

 

VODSTVO SMUL - Mandatno obdobje: 18. 10. 2022 - 18. 10. 2024

Predsednica SMUL

DR. KLEMENTINA FON TACER, TEXAS TECH UNIVERSITY SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE

Klementina Fon Tacer

Klementina Fon Tacer je docentka reproduktivne biologije in onkologije na Texas Tech University School of Veterinary Medicine. Dr. Fon Tacer je diplomirala in doktorirala na Univerzi v Ljubljani. Po podoktorskem študiju na University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu, TX, in St. Jude's Children Research Hospital v Memphisu, TN, se je pridružila novoustanovljeni School of Veterinary Medicine na Texas Tech University v Amarillu, TX. Preden se je vrnila v ZDA, je dr. Fon Tacer dve leti poučevala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani prehrano živali ter preučeval presnovo in raka. Dr. Fon Tacer je nedavna nagrajenka CPRIT (Teksaškega inštituta za preprečevanje in raziskovanje raka) in ustanovna direktorica Teksaškega centra za primerjalne raziskave raka (TC3R) na Texas Tech University. Glavni cilj raziskav dr. Fon Tacer je odkriti nove mehanizme, ki so se razvili za zaščito celic sesalcev pred stresom, in odkriti, kako in zakaj so deregulirane pri boleznih. Za reševanje teh vprašanj njena skupina uporablja multidisciplinarni pristop, ki združuje tehnike klasične molekularne biologije in biokemije do novih tehnologij, omskih tehnik, fiziologije miši in biostatistike. Z interdisciplinarnim programom in primerjalnim pristopom dr. Fon Tacer želi povezati veterino in medicino in koristiti izboljšanju zdravja živali in ljudi. Kljub temu, da deluje v tujini, je dr. Fon Tacer ostala povezana s Slovenijo in Univerzo v Ljubljani. Bila je somentorica več magistrskih študentov in doktorantke, sodeluje pri raziskovalnih projektih in od leta 2021 kot glavna urednica vodi Slovenski Veterinarski Zbornik, ki ga izdaja Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani.ČLANI SVETA SMUL

DR. MIHAELA PAVLIČEV, UNIVERZA NA DUNAJU

Mihaela Pavličev

Mihaela Pavličev je evolucijska biologinja s širokim spektrom zanimanj. Po doktoratu iz ekologije na Univerzi na Dunaju je opravljala podoktorsko raziskovanje na področjih molekularne filogenetike in evolucijske kvantitativne genetike (Dunajski prirodoslovni muzej, Univerzi v St. Louisu in Oslu, Inštitut Konrada Lorenza za evolucijo in kognicijo v Altenbergu). Leta 2013 je prevzela asistentsko raziskovalno profesuro na Medicinski fakulteti Univerze v Cincinnatiju/Otroški bolnišnici Cincinnati v Ohiu, in se 2019 vrnila na Univerzo na Dunaju kot redna profesorica za teoretično evolucijsko biologijo na oddelku za evolucijsko biologijo. Pavličevo delo se osredotoča na odnos med strukturo organizma (njegovo fiziologijo in razvoj) in moznimi evolucijskimi spremembami. To fascinantno področje se dotika tako razlag, kako nastanejo vzorci raznovrstnosti organizmov preko vrst, kot tudi zakaj se osebki znotraj populacije razlikujejo po zelo specifičnih vzorcih, vključujoč tudi vzorce patološke variacije, tj. bolezni. Pavličeva uporablja tako teorijo kot eksperimentalni pristop, pri čemer kot glavni sistem uporablja reprodukcijo vretenčarjev.

 

DR. BOŠTJAN KOBE, UNIVERZA V QUEENSLANDU

Boštjan Kobe

Boštjan Kobe je profesor strukturne biologije in Australian Laureate Fellow v School of Chemistry and Molecular Biosciences, University of Queensland, Brisbane, Avstralija. Diplomiral je iz kemije na Ljubljanski univerzi leta 1989, in doktoriral na University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu, ZDA. Njegov laboratorij uporablja metode strukturne biologije (predvsem kristalografijo in elektronsko mikroskopijo) za razumevanje mehanizmov delovanja proteinov s funkcijami v procesih infekcije in imunskega sistema. Med leti 2012 in 2014 je bil predsednik Avstralske kristalografske skupnosti (SCANZ) . Podelili so mu Minister's Prize for Achievement in Life Sciences leta 2001, Australian Research Council (ARC) Federation Fellowship leta 2005, ASBMB (Avstralska biokemijska skupnost) Roche Medal leta 2009 in Beckman Coulter Discovery Award leta 2018, in ARC Laureate Fellowship leta 2018. Leta 2018 je postal tudi član Avstralske akademije znanosti. Leta 2020 je dobil priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije. Objavil je več kot 250 člankov, tudi v Nature in Science.
 

PROF. DR. BOŠTJAN MARKOLI, UNIVERZA V LJUBLJANI

Markoli

Prof. dr. Boštjan Markoli je redni profesor za fizikalno metalurgijo na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL NTF), kjer je leta 2000 doktoriral. Ukvarja se s karakterizacijo in razvojem novih kovinskih materialov. V 90. letih se je izpopolnjeval prek sodelovanja s Tehnično Univerzo v Muenchnu pri razvoju zlitin za AIRBUS 320 in Audi A6. Leta 2010 je kot štipendist norveške vlade gostoval na NTNU v Troendheimu na Norveškem, kot Fulbrightov štipendist pa je v letih 2011 in 2012 deloval na University of California, Berkeley, ZDA. V zadnjem obdobju kot član pridruženega laboratorija PACS2, ki deluje pod okriljem francoskega CNRS, sodeluje z Université de Lorraine v Nancyu. Na domači fakulteti je bil na več vodstvenih položajih, v obdobju 2017–2021 tudi dekan UL NTF. Izkušnje pri vodenju in ocenjevanju kakovosti dosežkov in procesov je nabiral tudi v gospodarstvu kot nadzornik v gospodarskih družbah. Rezultate raziskovalnega dela publicira v uglednih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter redno sodeluje na mednarodnih znanstvenih srečanjih in je član mednarodnih strokovnih združenj. Za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025 je bil izvoljen za prorektorja Univerze v Ljubljani za področje internacionalizacije in kakovosti.