SMUL

O nas

DR. MIHAELA PAVLIČEV, UNIVERZA NA DUNAJU

Mihaela Pavličev

Mihaela Pavličev je evolucijska biologinja s širokim spektrom zanimanj. Po doktoratu iz ekologije na Univerzi na Dunaju je opravljala podoktorsko raziskovanje na področjih molekularne filogenetike in evolucijske kvantitativne genetike (Dunajski prirodoslovni muzej, Univerzi v St. Louisu in Oslu, Inštitut Konrada Lorenza za evolucijo in kognicijo v Altenbergu). Leta 2013 je prevzela asistentsko raziskovalno profesuro na Medicinski fakulteti Univerze v Cincinnatiju/Otroški bolnišnici Cincinnati v Ohiu, in se 2019 vrnila na Univerzo na Dunaju kot redna profesorica za teoretično evolucijsko biologijo na oddelku za evolucijsko biologijo. Pavličevo delo se osredotoča na odnos med strukturo organizma (njegovo fiziologijo in razvoj) in moznimi evolucijskimi spremembami. To fascinantno področje se dotika tako razlag, kako nastanejo vzorci raznovrstnosti organizmov preko vrst, kot tudi zakaj se osebki znotraj populacije razlikujejo po zelo specifičnih vzorcih, vključujoč tudi vzorce patološke variacije, tj. bolezni. Pavličeva uporablja tako teorijo kot eksperimentalni pristop, pri čemer kot glavni sistem uporablja reprodukcijo vretenčarjev.