SMUL

Svet SMUL
dr. David Modic, Cambridge University, član

David ModicDoktor David Modic je srednjo šolo zaključil v Ljubljani leta 1992 na Gimnaziji Vič kot računalniški tehnik. Iz socialne pedagogike je diplomiral leta 1999 na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Ljubljani in magistriral na istem oddelku l. 2006. Podiplomski študij je nadaljeval v Veliki Britaniji na Univerzi v Exetru, kjer je leta 2013 doktoriral iz ekonomske psihologije, na področju internetnih prevar.

Po zaključku doktorskega študija doktor Modic je delal na različnih akademskih položajih na Univerzi v Cambridgeu, kjer je nato ostal kot znanstveni sodelavec v računalniškem laboratoriju Univerze Cambridge in gostujoči znanstvenik na Inštitutu za kriminologijo Cambridge. Je višji zunanji član King's College v Cambridgeu in namestnik vodje CamCERT (socialni inženiring). Doktor David Modic ima ugleden mednarodni raziskovalni profil na področju računalniškega kriminala in psihologije računalniških prevar.

Junija 2017 je bil izvoljena za člana Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL). Glavna motivacija za sodelovanje pri SMUL je prepoznavanje pomembnosti internacionalizacije in mreženja v visokem šolstvu in raziskovanju. Kot diplomant Univerze v Ljubljani si zelo želi sodelovati v čedalje bolj globalni mreži sedanjih in nekdanjih zaposlenih in študentov.