SMUL

Svet SMUL
prof. Urška Velikonja, Georgetown University Law, predsednica

Urška VelikonjaProfesorica Urška Velikonja je leta 2002 diplomirala na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljeni diplomi se je odpravila na Univerzo v Harvardu v ZDA, kjer je leta 2003 magistrirala. Leta 2009 je tam tudi doktorirala. Po opravljenem doktoratu je prof. Velikonja delala na različnih akademskih položajih na Univerzi v Marylandu in na Univerzi Emory v Atlanti. Kasneje je dobila vabili za gostujoča predavanja z dveh šol – Univerze v Chicagu v jesenskem semestru 2015 in Univerze Duke v pomladnem semestru 2016.

Trenutno je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze Georgetown v Washingtonu, ZDA. Tam poučuje gospodarsko in pogodbeno pravo, raziskuje pa področje gospodarskega kriminala, zlasti kar zadeva javni pregon kršitev pravil kapitalskih trgov. Piše predvsem o regulaciji vrednostnih papirjev in izvrševanju. Njene raziskave so objavljene v najboljših ameriških pravnih revijah, med njimi Stanford Law Review, California Law Review, Cornell Law Review in številne druge revije. O delu profesorice Velikonja redno razpravljajo v glavnih časopisih, med drugim Wall Street Journal, The Economist, Financial Times in drugih medijih.

Junija 2017 je bila izvoljena za predsednico Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL). Glavna motivacija za sodelovanje pri SMUL je prepoznavanje pomembnosti internacionalizacije in mreženja v visokem šolstvu in raziskovanju. Kot diplomantka Univerze v Ljubljani si zelo želi sodelovati v čedalje bolj globalni mreži sedanjih in nekdanjih zaposlenih in študentov.