SMUL

Svet SMUL

dr. Alenka Čopič, Montpellier Cell Biology Research Center, Francija

dr. Alenka ČopičAlenka Čopič je svojo znanstveno kariero začela na Institutu Jožef Stefan in Oddelku za biokemijo Univerze v Ljubljani, kjer je študirala delovanje nevrotoksičnih fosfolipaz iz kačjih strupov. Leta 2000 je magistrirala iz biomedicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani in nato nadaljevala z doktorskim študijem molekularne in celične biologije na University of California at Berkeley. Tam je študirala intracelularni transport s klatrinskimi vezikli pod mentorstvom Randyja Schekmana (prejemnik Nobelove nagrade za fiziologijo leta 2013). Po končanem doktoratu se je pridružila skupini Liz Miller na Univerzi Columbia v New Yorku, kjer je združila podoktorsko raziskovalno delo s poučevanjem v interdisciplinarnem dodiplomskem programu »Frontiers of Science«. Raziskovala je proces tvorbe membranskih veziklov iz endoplazemskega retikla in identificirala drenjanje membranskih proteinov kot pomemben parameter, ki vpliva na tvorbo veziklov. Po selitvi v Francijo se je leta 2013 zaposlila na Inštitutu Jacques Monod v Parizu, leta 2014 pa je pridobila štipendijo fundacije Marie Curie in stalno raziskovalno mesto inštituta CNRS. 

Njene trenutne raziskave se delijo na dve temi povezanimi z interakcijami med proteini in membranami: transport lipidov znotraj celice in regulacija stabilnosti lipidnih kapljic. Uporablja različne eksperimentralne modele, od gljivic kvasovk in celičnih linij do rekonstituiranih proteinsko-lipidnih sistemov, ter kombinira mikroskopske metode z biokemičnimi in biofizikalnimi pristopi. V Parizu vodi majhno raziskovalno skupino, ki jo trenutno sestavljata en doktorski študent in en podoktorski raziskovalec, ter običajno en študent-stažist. Vzdržuje tesne vezi z raziskovalci na Univerzi v Ljubljani, zlasti z Inštitutom za biofiziko na Medicinski fakulteti, s skupino prof. Uroša Petroviča na Biotehniški fakulteti in z drugimi. Prav tako je sodelavka novo-oblikovanega ERC Synergy konzorcija, ki vključuje raziskovalne skupine v Franciji in na Švedskem.