Študenti s posebnimi potrebami in študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, mednarodnih tekmovanjih, študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka, lahko pridobijo status študenta s posebnimi potrebami oz. poseben status. V nadaljevanju lahko najdete uporabne informacije o pridobitvi in vrstah statusov, podpornih osebah, izobraževanjih ipd.


Študentki in študenti s posebnimi potrebami se imate možnost udeležiti tudi rekreativne vadbe.