Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Kontaktne osebe na članicah UL

Kontaktne osebe so visokošolski učitelji ali strokovni delavci, ki na posamezni fakulteti ali akademiji nudijo informacije za študente s posebnimi potrebami.

Akademija za glasbo
red. prof. mag. Ivan Florjanc
kontakt: 01/242 27 304, prodekanstu@ag.uni-lj.si

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Breda Rues Erbežnik
kontakt: 01/251 04  12, breda.rues@agrft.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak
kontakt:01/421 25 00, tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si  

doc. mag. Jurij Smole        
kontakt:01/421 25 00, jurij.smole@aluo.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta
Božo Božović
kontakt: 01 320 30 40, bozo.bozovic@bf.uni-lj.si

Ekonomska fakulteta
Andreja Turman
kontakt: 01/5892421, andreja.turman@ef.uni-lj.si

Fakulteta za arhitekturo
Lara Slivnik
kontakt: 01 200 07 62, 200 07 52, lara.slivnik@fa.uni-lj.si

Mojca Rozman, vodja referata za študentske zadeve
kontakt: 01 200 07 82, mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Fakulteta za družbene vede
Mateja Zorko Stopar
kontakt: 01/5805-129, mateja.zorko-stopar@fdv.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Andrej Košir
kontakt: 01/4768 354, andrej.kosir@fe.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo
Tanja Kadunc
kontakt: 01/ 47 69 506, tanja.kadunc@ffa.uni-lj.si

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
doc. dr. Simona Savšek
kontakt: 01/4768 651, 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
mag. Maja Belavič
kontakt: 01/4798-403,

Fakulteta za matematiko in fiziko
mag. Bernarda Golob-Hribar,
kontakt: 01/4766-508, bernarda.golob@fmf.uni-lj.si

Fakulteta za pomorstvo in promet
Robert Brsa
kontakt: 05/6767110, robert.brsa@fpp.uni-lj.si

Fakulteta za računalništvo in informatiko
doc. dr. Mira Trebar
kontakt: 01/4798-254, mira.trebar@fri.uni-lj.si

Fakulteta za socialno delo
Alenka Majer
kontakt: 01/300 62 36, alenka.majer@fsd.uni-lj.si

Fakulteta za strojništvo
Polona Majcen
kontakt: 01 47 71 519, polona.majcen@fs.uni-lj.si

Fakulteta za šport
prof. dr. Damir Karpljuk in Maja Ušeničnik Podgoršek
kontakt: 01/ 520 77 00, dekanat@fsp.uni-lj.si

Fakulteta za upravo
doc. dr. Mitja Durnik, Nataša Svržnjak
kontakt: 01/5805582, ,
 
Filozofska fakulteta
prof. dr. Gašper Ilc
kontakt: 01/241 10 06,

Marija Šuštar Tabaković
kontakt: o1/241 10 39, marija.sustar@ff.uni-lj.si

Medicinska fakulteta
Ljudmila Zabukovec
kontakt: 01/543 77 20, ljudmila.zabukovec@mf.uni-lj.si

Naravoslovnotehniška fakulteta
Tina Premelč, karierna svetovalka
kontakt: 01/200 32 97, tina.premelc@ntf.uni-lj.si

Pedagoška fakulteta
doc. dr. Milena Košak Babuder
kontakt: 01 5892 329, milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si

Pravna fakulteta
Branko Perhaj
kontakt:  01/420 32 26, branko.perhaj@pf.uni-lj.si

Teološka fakulteta
asist. dr. Borut Pohar,
kontakt: 01 434 58 38, borut.pohar@teof.uni-lj.si

Veterinarska fakulteta
Tatjan Penšek Slivar, vodja referata za študijske in študentske zadeve,
kontakt: 01/477 9105, tatjana.pensek@vf.uni-lj.si

Zdravstvena fakulteta
pred. Nina Hiti
kontakt: 01/300 11 79,