Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Kontaktne osebe na članicah UL

Kontaktne osebe so visokošolski učitelji ali strokovni delavci, ki na posamezni fakulteti ali akademiji nudijo informacije za študente s posebnimi potrebami in posebnimi statusi.

Akademija za glasbo
izr. prof. Miha Rogina
kontakt: 01/242 27 304, prodekanstu@ag.uni-lj.si

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
prof. dr. Tomaž Toporišič
kontakt: 01/251 04  12, tomaz.toporisic@agrft.uni-lj.si

Alenka Burger
kontakt: 01/251 04  12, alenka.burger@agrft.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak
kontakt: 01/421 25 00 ali 041 478 404, tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si 

doc. mag. Jurij Smole        
kontakt: 01/421 25 00, jurij.smole@aluo.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta
Milena Zorić Frantar
kontakt: 01 320 30 41, Milena.ZoricFrantar@bf.uni-lj.si

Ekonomska fakulteta
Andreja Turman
kontakt: 01/589 24 21, andreja.turman@ef.uni-lj.si

Fakulteta za arhitekturo
Lara Slivnik
kontakt: 01/200 07 57, lara.slivnik@fa.uni-lj.si

Mojca Rozman
kontakt: 01/ 200 07 82, mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Fakulteta za družbene vede
Kontaktna oseba za delo s študenti s posebnimi potrebami in status starša: Mateja Zorko Stopar
kontakt: 01/5805-129, mateja.zorko-stopar@fdv.uni-lj.si

Kontaktna oseba za delo s študenti s posebnim statusom - status študenta kategoriziranega športnika/trenerja in status študenta priznanega umetnika/kulturnika: Petra Miklavčič

kontakt: 01/5805-128, petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Andrej Košir
kontakt: 01/4768 354, andrej.kosir@fe.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo
Teja Pečnik
kontakt: 01/ 47 69 553, teja.pecnik@ffa.uni-lj.si

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski
kontakt: 01/4768 651, klemen.kozmus-trajkovski@fgg.uni-lj.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
dr. Maja Belavič
kontakt: 01/4798-403, maja.belavic@fkkt.uni-lj.si

Fakulteta za matematiko in fiziko
mag. Bernarda Golob-Hribar
kontakt: 01/4766-508, bernarda.golob@fmf.uni-lj.si

Fakulteta za pomorstvo in promet
Robert Brsa
kontakt: 05/6767110, robert.brsa@fpp.uni-lj.si

Fakulteta za računalništvo in informatiko
doc. dr. Aljaž Zalar
kontakt: 01/4798-254, aljaz.zalar@fri.uni-lj.si

Fakulteta za socialno delo
Alenka Majer
kontakt: 01/300 62 36, alenka.majer@fsd.uni-lj.si

Fakulteta za strojništvo
Estera Oprev
kontakt: 01 47 71 146, estera.oprev@fs.uni-lj.si

Fakulteta za šport
prof. dr. Tanja Kajtna
kontakt: 01/ 520 77 00, tanja.kajtna@fsp.uni-lj.si

mag.  Maja Ušeničnik Podgoršek
kontakt: 01/ 520 77 00, maja.usenicnikpodgorsek@fsp.uni-lj.si

Fakulteta za upravo
doc. dr. Mitja Durnik, Nataša Svržnjak
kontakt: 01/5805582, mitja.durnik@fu.uni-lj.si, natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si
 
Filozofska fakulteta
Marija Šuštar-Tabaković
kontakt: 01/241 10 34, marija.sustar@ff.uni-lj.si

Medicinska fakulteta
Maruša Vukelić
kontakt: 01/543 78 19, marusa.vukelic@mf.uni-lj.si

Naravoslovnotehniška fakulteta
Tina Premelč
kontakt: 01/200 32 97, tina.premelc@ntf.uni-lj.si

Pedagoška fakulteta
doc. dr. Milena Košak Babuder
kontakt: 01 5892 329, milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si

Vesna Štemberger
kontakt: 01 5892 359, Vesna.Stemberger@pef.uni-lj.si

Pravna fakulteta
Branko Perhaj
kontakt:  01/420 32 26, branko.perhaj@pf.uni-lj.si

Teološka fakulteta
asist. dr. Borut Pohar,
kontakt: 01 434 58 38, borut.pohar@teof.uni-lj.si

Veterinarska fakulteta
izr. prof. dr. Valentina Kubale Dvojmoč
kontakt: 01/477 9120, Valentina.KubaleDvojmoc@vf.uni-lj.si

Zdravstvena fakulteta
pred. Nina Hiti
kontakt: 01/300 11 79, nina.hiti@zf.uni-lj.si