Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Kontaktne osebe na članicah UL

Kontaktne osebe so visokošolski učitelji ali strokovni delavci, ki na posamezni fakulteti ali akademiji nudijo informacije za študente s posebnimi potrebami.

Akademija za glasbo
red. prof. mag. Ivan Florjanc
kontakt: 01/242 27 304, prodekanstu@ag.uni-lj.si

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Breda Rues Erbežnik
kontakt: 01/251 04  12, breda.rues@agrft.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak
kontakt: 01/421 25 00 ali 041 478 404, tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si 

doc. mag. Jurij Smole        
kontakt: 01/421 25 00, jurij.smole@aluo.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta
Božo Božović
kontakt: 01 320 30 40, bozo.bozovic@bf.uni-lj.si

Ekonomska fakulteta
Andreja Turman
kontakt: 01/589 24 21, andreja.turman@ef.uni-lj.si

Fakulteta za arhitekturo
Lara Slivnik
kontakt: 01/200 07 62, 200 07 52, lara.slivnik@fa.uni-lj.si

Mojca Rozman
kontakt: 01/ 200 07 82, mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Fakulteta za družbene vede
Mateja Zorko Stopar
kontakt: 01/5805-129, mateja.zorko-stopar@fdv.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Andrej Košir
kontakt: 01/4768 354, andrej.kosir@fe.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo
Tanja Kadunc
kontakt: 01/ 47 69 506, tanja.kadunc@ffa.uni-lj.si

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
doc. dr. Simona Savšek
kontakt: 01/4768 651, simona.savsek@fgg.uni-lj.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
dr. Maja Belavič
kontakt: 01/4798-403, maja.belavic@fkkt.uni-lj.si

Fakulteta za matematiko in fiziko
mag. Bernarda Golob-Hribar
kontakt: 01/4766-508, bernarda.golob@fmf.uni-lj.si

Fakulteta za pomorstvo in promet
Robert Brsa
kontakt: 05/6767110, robert.brsa@fpp.uni-lj.si

Fakulteta za računalništvo in informatiko
doc. dr. Mira Trebar
kontakt: 01/4798-254, mira.trebar@fri.uni-lj.si

Fakulteta za socialno delo
Alenka Majer
kontakt: 01/300 62 36, alenka.majer@fsd.uni-lj.si

Fakulteta za strojništvo
Polona Majcen
kontakt: 01 47 71 519, polona.majcen@fs.uni-lj.si

Fakulteta za šport
prof. dr. Damir Karpljuk in Maja Ušeničnik Podgoršek
kontakt: 01/ 520 77 00, dekanat@fsp.uni-lj.si

Fakulteta za upravo
doc. dr. Mitja Durnik, Nataša Svržnjak
kontakt: 01/5805582, mitja.durnik@fu.uni-lj.si, natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si
 
Filozofska fakulteta
Marija Šuštar-Tabaković
kontakt: 01/241 10 39, marija.sustar@ff.uni-lj.si

Medicinska fakulteta
Maruša Vukelić
kontakt: 01/543 78 19, marusa.vukelic@mf.uni-lj.si

Naravoslovnotehniška fakulteta
Tina Premelč
kontakt: 01/200 32 97, tina.premelc@ntf.uni-lj.si

Pedagoška fakulteta
doc. dr. Milena Košak Babuder
kontakt: 01 5892 329, milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si

Pravna fakulteta
Branko Perhaj
kontakt:  01/420 32 26, branko.perhaj@pf.uni-lj.si

Teološka fakulteta
asist. dr. Borut Pohar,
kontakt: 01 434 58 38, borut.pohar@teof.uni-lj.si

Veterinarska fakulteta
izr. prof. dr. Valentina Kubale Dvojmoč
kontakt: 01/477 9120, Valentina.KubaleDvojmoc@vf.uni-lj.si

Zdravstvena fakulteta
pred. Nina Hiti
kontakt: 01/300 11 79, nina.hiti@zf.uni-lj.si