Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
  1. Pridobitev posebnega statusa študenta
  2. Vrste statusov
  3. Kontaktne osebe na članicah UL
  4. Vpis na Univerzo v Ljubljani kot kandidat s posebnim statusom
  5. Mladi s posebnimi potrebami na prehodu na trg dela
  6. Priročnik Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami
  7. Priročnik Poučevanje študentov s posebnimi potrebami
  8. Poročila in analize
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Poročila in analize

Rezultati ankete o študentih s posebnimi potrebami

Rezultati ankete omogočajo vpogled v to, kakšne so značilnosti študentov in študentk s posebnimi potrebami na UL, katere prilagoditve so jim omogočene in v kolikšni meri so z njimi zadovoljni na splošno ter v času študija na daljavo.

Posebnega pomena je podatek, da so anketirani študentje in študentke v večji meri zadovoljni s prilagoditvami, ki jih imajo, pa tudi, da v večji meri menijo, da so bili v obdobju študija na daljavo deležni vseh prilagoditev, ki jih je bilo mogoče izvesti on-line. To pomeni, da tečejo prizadevanja Univerze v Ljubljani in vsake članice posebej v pravo smer.

Več o anketi in rezultatih v priloženem dokumentu.