Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Poročila in analize

Rezultati ankete o študentih s posebnimi potrebami

Rezultati ankete omogočajo vpogled v to, kakšne so značilnosti študentov in študentk s posebnimi potrebami na UL, katere prilagoditve so jim omogočene in v kolikšni meri so z njimi zadovoljni na splošno ter v času študija na daljavo.

Posebnega pomena je podatek, da so anketirani študentje in študentke v večji meri zadovoljni s prilagoditvami, ki jih imajo, pa tudi, da v večji meri menijo, da so bili v obdobju študija na daljavo deležni vseh prilagoditev, ki jih je bilo mogoče izvesti on-line. To pomeni, da tečejo prizadevanja Univerze v Ljubljani in vsake članice posebej v pravo smer.

Več o anketi in rezultatih v priloženem dokumentu.