Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Pridobitev posebnega statusa študenta

Na Univerzi v Ljubljani lahko študent pridobi posebni status, ki ga ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik).

Za posebni status lahko na 1., 2. in 3. stopnji študija zaprosijo:

 • študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture,
 • študenti starši in
 • študenti s posebnimi potrebami (sem se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah).

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent praviloma ob vpisu v letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli tekom študijskega leta, ko so izpolnjeni pogoji za podelitev posebnega statusa.

Študent odda individualno prošnjo, v kateri opredeli svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posebnega statusa v referatu za študijske zadeve na svoji fakulteti oziroma akademiji. Vsebina vloge in potrebne priloge (dokazila) so opredeljene v Pravilniku.

S pridobitvijo statusa lahko študenti pridobijo pomoč in različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti, saj se srečujejo z dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki zaradi dodatnih obremenitev ali omejitev vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti.

Več o različnih statusih, postopkih in pogojih za pridobitev te prilagoditvah si lahko preberete v zavihku vrste statusov ali v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.