Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
  1. Pridobitev posebnega statusa študenta
  2. Vrste statusov
  3. Kontaktne osebe na članicah UL
  4. Vpis na Univerzo v Ljubljani kot kandidat s posebnim statusom
  5. Mladi s posebnimi potrebami na prehodu na trg dela
  6. Priročnik Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami
  7. Priročnik Poučevanje študentov s posebnimi potrebami
  8. Poročila in analize
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Vpis na Univerzo v Ljubljani kot kandidat s posebnim statusom

Če želite uveljavljati posebni status pri vpisu na 1. stopnjo oz. enoviti magistrski študij, ga boste morali dokazovati že pri vpisnem postopku. Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani najdete tukaj.

 Pozor!

Status kandidata s posebnim statusom pri vpisu in status študenta s posebnim statusom sta dve različni stvari. Če uveljavljate posebni status pri vpisu, in želite uveljavljati posebni status tudi kot študent, morate oddati prošnjo za uveljavljanje posebnega statusa na fakulteti/akademiji, kjer študirate (ob vpisu ali tekom študijskega leta). Več o posebnih statusih si lahko preberete v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.