Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Vrste statusov

Za status študenta s posebnimi potrebami lahko zaprosijo:

 • slepi in slabovidni študenti;
 • gluhi in naglušni študenti;
 • študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji);
 • študenti z gibalno oviranostjo;
 • študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo;
 • študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
 • študenti z motnjami avtističnega spektra;
 • študenti s telesnimi poškodbami in /ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo;
 • študenti z motnjami v telesnem in duševnem zdravju;
 • študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
 • študenti v izrednih socialnih razmerah.

Za informacije o pridobitvi statusa študenta s posebnimi potrebami se lahko obrnete na pooblaščene osebe ali referat za študentske zadeve na posamezni fakulteti ali akademiji. Več o pogojih za pridobitev statusa, zahtevanih dokazilih in možnih prilagoditvah dela najdete v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (2018)..

Viri podpore:

 • Pooblaščene osebe za študente s posebnimi potrebami 
 • Tutorstvo Študenti s posebnimi potrebami lahko pridobijo informacije o pridobitvi, pravicah in odgovornostih statusa študenta s posebnimi potrebami, možnostih prilagoditev pri študiju in i študijskem gradivu, načinih komuniciranja s profesorji o posebnih potrebah, pripravi na izpite ter razporeditvi študijskih obveznosti in obštudijskih dejavnostih pri tutorjjih učiteljih in tutorjih študentih v okviru tutorstva za študente s posebnimi potrebami.
 • Karierni centri UL
  Karierni centri UL študentom s posebnimi potrebami nudijo individualno karierno svetovanje, podporo pri izbiri študija, podporo ob uvajanju v študijski proces, pomoč pri pripravi kariernega načrta, brezplačne delavnice za pridobivanje dodatnih znanj in veščinobiske delovnih okolij, predstavitve delodajalcev, pomoč ob prehodu v zaposlitev (priprava pisne predstavitve, priprava inovativne predstavitve delodajalcu) in ostale aktivnosti.
 • Študentki tolar dodeljuje nepovratno denarno in materialno pomoč ter subvencionira izobraževanja študentom v stiski. 
 • Društvo študentov invalidov Slovenije zagovarja interese študentov invalidov ter izvaja programe pomoči. 
 • Društvo Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
 • Knjižnica za slepe in slabovidne je namenjena slepim in slabovidnim osebam ter osebam, ki težje berejo običajni tisk. 
 • Prehod mladih na trg dela nudi različne aktivnosti, ki mladim s posebnimi potrebami omogočajo čim bolj enake možnosti za integracijo iz izobraževanja na trg dela. 
 • Študentski domovi posebno pozornost namenjajo nastanitvi različnih kategorij invalidov in po potrebi tudi njihovim spremljevalcem. V domu 5 in še v nekaterih so posebne sobe za invalide na vozički, kjer je poseben standard in oprema. Sprejeti so pod enakimi pogoji kot ostali študentje, le pri vselitvi imajo prednost pri razporeditvi.
 • Gradiva o duševnem zdravju so namenjena študentom in drugim, ki ste se znašli v duševni stiski ter istim, ki delate z osebami v duševni stiski.
 • Publikacija Glas študentov je strokovna zbirka prispevkov študentov Pedagoške in Filozofske fakultete, ki vsebuje strokovne prispevke o študentih s posebnimi potrebami kot tudi osebne zgodbe oseb s posebnimi potrebami. 
 • Disleksija - vodik za tutorje je priročnik, ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo.
 •  Projekt Odnosi med gluhimi in z gluhimi - znotraj projekta so sodelujoči pripravili strokovne video predstavitve pogovorov z različnimi strokovnjaki, ki so opremljeni s podnapisi in tolmačeni v slovenski znakovni jezik. 
   

 

Mag. Ana Petrović iz Centra za poklicno rehabilitacijo, URI Soča opisuje kdo in kako se lahko vključi v poklicno usmerjanje mladih.

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Kaj dr. Andrea Margan, specialistka medicine dela, prometa in športa svetuje mladim ob iskanju zaposlitve?

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Koordinatorka projekta Maja Zovko Stele opiše projekt Prehod mladih, katerega namen je podpora mladim s posebnimi potrebami pri prehodu iz izobražvanja na trg dela.

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Dr. Mojca Vrhovski Mohorič svetuje mladim s posebnimi potrebami: Kako se pripraviti na uspešen prehod na trg dela?

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Dr. Mojca Vrhovski Mohorič svetuje mladim s posebnimi potrebami: Kaj mora študent vedeti za uspešen zaključek izobraževanja in vstop na trg dela?

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Alumen UL Robert Goreta ima sporočilo za študente s posebnimi potrebami: Tam, kjer je volja, tam je pot!

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Študenti športniki so študenti, ki se poleg študija tekmovalno ukvarjajo s športno panogo in dosegajo pomembne športne rezultate.

Več o pogojih za pridobitev statusa, zahtevanih dokazilih in možnih prilagoditvah dela, najdete v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Viri podpore:

Študenti priznani umetniki so študenti, ki se poleg študija ukvarjajo z umetnostjo ali kulturno dejavnostjo, pomembno v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Več o pogojih za pridobitev statusa, zahtevanih dokazilih in možnih prilagoditvah dela, najdete v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj so študenti, ki se v okviru študija oziroma poleg študija udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj.

Več o pogojih za pridobitev statusa, zahtevanih dokazilih in možnih prilagoditvah dela, najdete v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Študenti – starši so študenti, ki v času študija postanejo starši živorojenega otroka.

Več o pogojih za pridobitev statusa, zahtevanih dokazilih in možnih prilagoditvah dela, najdete v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Viri podpore: