Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Predstavitev
Predstavniki v organih UL

 Imenovani predstavniki iz vrst študentov so člani:

 • Senata Univerze v Ljubljani (petina članov senata)
 • Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (en predstavnik)
 • delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani:
  • Komisija za dodiplomski študij (dva predstavnika)
  • Komisija za magistrski študij (en predstavnik)
  • Komisija za doktorski študij (en predstavnik)
  • Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje (en predstavnik)
  • Komisija za Prešernove nagrade študentom (dva predstavnika)
  • Komisija za razvoj informacijskega sistema (en predstavnik)
  • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (en predstavnik)
  • Komisija za obštudijske dejavnosti (trije predstavniki)
  • Komisija za pritožbe študentov (dva člana in dva namestnika)
  • Statutarna komisija (dva predstavnika)
  • Disciplinska komisija druge stopnje za študente (dva člana in dva namestnika)
  • Komisija za študente s posebnim statusom (dva predstavnika)
  • Komisija za kakovost (dva predstavnika)
  • Habilitacijska komisija (en predstavnik)
  • Komisija za raziskovalno in razvojno delo (en predstavnik)
  • Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov (dva predstavnika)
 • Sveta Centralne tehniške knjižnice (en predstavnik)
 • Izvršnega odbora Športne zveze Univerze v Ljubljani (en predstavnik)
 • drugih delovnih teles:
  • Komisija za cenik (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika (en predstavnik)