Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Predstavitev
Predstavniki v organih UL

 Imenovani predstavniki iz vrst študentov so člani:

 • Senata Univerze v Ljubljani (petina članov senata)
 • Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (en predstavnik)
 • delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani:
  • Komisija za dodiplomski študij (dva predstavnika)
  • Komisija za magistrski študij (en predstavnik)
  • Komisija za doktorski študij (en predstavnik)
  • Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje (en predstavnik)
  • Komisija za Prešernove nagrade študentom (dva predstavnika)
  • Komisija za razvoj informacijskega sistema (en predstavnik)
  • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (en predstavnik)
  • Komisija za obštudijske dejavnosti (trije predstavniki)
  • Komisija za pritožbe študentov (dva člana in dva namestnika)
  • Statutarna komisija (dva predstavnika)
  • Disciplinska komisija druge stopnje za študente (dva člana in dva namestnika)
  • Komisija za študente s posebnim statusom (dva predstavnika)
  • Komisija za kakovost (dva predstavnika)
  • Habilitacijska komisija (en predstavnik)
  • Komisija za raziskovalno in razvojno delo (en predstavnik)
  • Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov (dva predstavnika)
 • Sveta Centralne tehniške knjižnice (en predstavnik)
 • Izvršnega odbora Športne zveze Univerze v Ljubljani (en predstavnik)
 • drugih delovnih teles:
  • Komisija za cenik (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika (en predstavnik)