Imenovani predstavniki iz vrst študentov so člani:

 

-Senata UL

(toliko predstavnikov študentov, da tvorijo petino članov senata)

-Jure Mravlje (BF)

-Laura Koudela (FDV)

-Matej Drobnič (FS)

-Miha Jurančič (FS)

-Maja Hercog (PEF)

-Živa Jakšić Ivačič (PEF)

-Tim G. Grünfeld (PF)

 

-Upravnega odbora UL

(en predstavnik)

-Matej Drobnič (FS)

 

- v komisijah Senata UL:

Komisija za dodiplomski študij

(dva predstavnika)

-Ana Kregar (FMF)

-Vesna Hribar (PEF)

 

Komisija za magistrski študij

(en predstavnik)

-Gregor Humar (ALUO)

  

Komisija za doktorski študij

(en predstavnik)

-Mia Hočevar (FF)

 

Komisija za med univerzitetno in mednarodno sodelovanje

(en predstavnik)

-Nika Bedek (PEF)

 

Komisija za Prešernove nagrade študentom UL

(dva predstavnika)

-Ana Obal (PEF)

-Miha Jurančič (FS)

 

Komisija za razvoj informacijskega sistema

(en predstavnik)

-Sandi Režonja (FRI)

 

Komisija za razvoj knjižničnega sistema

(en predstavnik)

-Rok Vodopivec (FRI)

 

    - predstavnik za področje športa

    (en predstavnik)

 

    - predstavnik za področje prostovoljstva

    (en predstavnik)

 

    - predstavnik za področje kulture

    (en predstavnik)

 

Komisija za pritožbe študentov

(2 člana in 2 namestnika)

-Blaž Kladivec (PF) (član)

-Irena Kržič (FS) (članica)

-Gregor Humar (ALUO) (namestnik)

-Nika Bedek (PEF) (namestnica)

 

Statutarna komisija

(en predstavnik)

-Tomaž Kek (FF)

 

Disciplinska komisija za študente

(2 člana in 2 namestnika)

-Žan Rode (PEF) (član)

-Vesna Hribar (PEF) (članica)

-Klemen Ducman (FMF) (namestnik)

-Kristjan Kos (FDV) (namestnik)

 

Komisija za študente s posebnimi potrebami

(en predstavnik)

-Sara Danilovska (PEF)

 

Komisija za etične zadeve UL

(dva predstavnika)

-Irena Križič (FS)

-Neža Zupančič (ZF)


Komisija za kakovost UL

(en predstavnik)

-Maja Hercog (PEF)

 

Habilitacijska komisija

(en predstavnik)

-Andrej Hoivik (FKKT)

 

Komisija za raziskovalno in razvojno delo

(en predstavnik)

-Klemen Ducman (FMF)

 

Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov     

(dva predstavnika)

-Petra Pejić (FF)

-Neža Zupančič (ZF)


-Sveta Centralno tehniške knjižnice (en predstavnik)

-Rok Vodopivec (FRI)

 

-Izvršni odbor Športne zveze UL (en predstavnik)

-Jaka Kramaršič (FŠ)