Imenovani predstavniki iz vrst študentov so člani:

– Senata Univerze v Ljubljani (petina članov senata)

– Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (en predstavnik)

– delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani:

 • Komisija za dodiplomski študij (dva predstavnika)
 • Komisija za magistrski študij (en predstavnik)
 • Komisija za doktorski študij (en predstavnik)
 • Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje (en predstavnik)
 • Komisija za Prešernove nagrade študentom (dva predstavnika)
 • Komisija za razvoj informacijskega sistema (en predstavnik)
 • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (en predstavnik)
 • Komisija za obštudijske dejavnosti (trije predstavniki)
 • Komisija za pritožbe študentov (dva člana in dva namestnika)
 • Statutarna komisija (dva predstavnika)
 • Disciplinska komisija druge stopnje za študente (dva člana in dva namestnika)
 • Komisija za kakovost (dva predstavnika)
 • Habilitacijska komisija (en predstavnik)
 • Komisija za raziskovalno in razvojno delo (en predstavnik)
 • Komisija za vprašanja študentov (štirje predstavniki)

– drugih delovnih teles:

 • Komisija za cenik (en predstavnik)
 • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja (en predstavnik)
 • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina (en predstavnik)
 • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika (en predstavnik

– Sveta Centralne tehniške knjižnice (en predstavnik)

– Sveta Vlade RS za študentska vprašanja (en predstavnik)

Imenovani predstavniki so objavljeni na spletni strani objavljenih sklepov ŠS UL, Senata ULUO UL. Enotni kontaktni naslov v zvezi s ŠS UL in predstavniki študentov:  .