LOGOTIP-ESS-SLO.jpg

 

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

 

 

Javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS št. 12/2013, petek 7. 2. 2013. Rok za prijave na javni razpis je potekel.RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OBRAZCI:                                                                             
 

OBRAZCI IN NAVODILA ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA:
 

POROČILO O IZPOLNITVI POGODBENE OBVEZNOSTI:
 

Vloga za podaljšanje roka za izpolnitev pogodbene obveznosti

 ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA - GENERACIJA 2012

 ARHIV

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE (IS 2012)

KONTAKT:
 

  • Metka Babnik      ()    +386  01 2418 548   

  • Alja Purg             ()            +386  01 2418 541