Doktorski študijski program Biomedicina traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na enajstih znanstvenih področjih:

 • biokemija in molekularna biologija
 • farmacija
 • genetika
 • klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 • medicina - klinična usmeritev
 • medicina - temeljna usmeritev
 • mikrobiologija
 • nevroznanost (od študijskega leta 2014/2015)
 • javno zdravje (oz. socialna medicina pred študijskim letom 2014/2015)
 • toksikologija
 • veterinarska medicina
   

VIS BIOMEDICINA (spletni referat)

Predstavitveni zbornik
Predstavitveni zbornik – e-knjiga
Spremembe predstavitvenega zbornika v študijskem letu 2016/2017
Kratke predstavitve posameznih modulov temeljnega predmeta znanstvenega področja farmacijaFarmacevtske znanosti  

Predstavitveni zbornik v študijskem letu 2017/2018
Kratke predstavitve posameznih modulov temeljnega predmeta znanstvenega področja farmacija Farmacevtske znanosti  

Seznam potencialnih mentorjev

Izjava mentorja - za leto 2016/2017
Izjava mentorja - za leto 2017/2018


AKTUALNO

Skupni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina v študijskem letu 2017/2018  

Rok za prijavo je 16. avgust 2017.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:
1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 16. avgusta 2017 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Biomedicino, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.
2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 16. avgusta 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Biomedicino ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih ) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela.)
3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2017/2018 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ )

Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa)
1. Bibliografija (bibliografija oz. druga dokazila o objavljenih ali v objavo sprejetih znanstvenih člankih v reviji z recenzijo, npr. kopije raziskovalnih člankov)
2. Študentske nagrade in priznanja (dokazilo o avtorstvu pri nagrajeni študentski nalogi, npr: Prešernova nagrada na UL, Prešernova nagrada na fakulteti, Prešernovo priznanje, Krkina nagrada)
3. Mednarodne nagrade (dokazilo o nagradi/ah na mednarodnih tekmovanjih)
4. Specializacija (dokazilo o opravljeni strokovni specializaciji)
5. Obrazec Seznam prilog
6. Izjava mentorja o prevzemu mentorstva (zaželeno je, da kandidati že k prijavi priložijo pisno izjavo  mentorja/-ice o prevzemu mentorstva, vključno s tremi referencami s področja predvidene teme doktorske disertacije.

Seznam potencialnih mentorjev

Informativni dnevi:
18. 4. 2017 ob 15.00 na VF, Gerbičeva 60, Ljubljana, podiplomska predavalnica
18. 5. 2017 ob 17.30  na BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v sejni sobi dekanata
23. 5. 2017 ob 15.00 na FFA, Aškerčeva 7, Ljubljana, predavalnica P1
25. 5. 2017 ob 14.00 na MF, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, sejna soba v tajništvu

 

Študijsko leto 2016/2017

Urniki za študijsko leto 2016/2017

1. letnik - Temeljni predmeti

Urniki temeljnih predmetov so okvirni. Končni urniki bodo objavljeni v najkrajšem možnem času po zaključenem vpisu.

Urniki izbirnih predmetov bodo objavljeni naknadno.

 Informacije

 Cenik storitev UL

Obrazci

Informacija o sofinanciranju doktorskega študija

Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na  interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina

Pravila in postopki na doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani
 


Dogodki 

Dan odprtih vrat laboratorija za farmakogenetiko, 10. december 2016, Ljubljana - zaključeno

Elektroporacija v biologiji,biotehnologiji in medicini, 13. - 19. november 2016, Ljubljana - zaključeno

Mednarodna poletna šola Genomic Medicine , Program, 3. - 7. maj 2016, Portorož -zaključeno

 

ARHIV