LOGOTIP-ESS-SLO.jpg

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

KONTAKT:
 

  • Metka Babnik      ()    +386  01 2418 548   

  • Alja Purg             ()            +386  01 2418 541