LOGOTIP-ESS-SLO.jpg

 

 

 

Vabimo vas da se udeležite posvetov z naslovom »Kako pripraviti vlogo na javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Osrednji namen posvetov, ki bosta 20. 2. 2013 na FF in 21. 2. 2013 na BF, je podrobneje predstaviti javni razpis in prijavo na razpis z vsemi obrazci.

 

 

GRADIVA:

Predstavitev razpisa

Predstavitev pogodbe

Vloga na javni razpis

 

Navodila za pripravo vloge

Odgovori na vprašanja s posvetov