LOGOTIP-ESS-SLO.jpg

 

 

 

Vabimo vas da se udeležite posvetov z naslovom »Kako pripraviti vlogo na javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Osrednji namen posvetov, ki bosta 11. 1. 2012 na FDV in 12. 1. 2012 na BF, je podrobneje predstaviti javni razpis in prijavo na razpis z vsemi obrazci.

 

 

GRADIVA:

Predstavitev razpisa

Predstavitev pogodbe

Uveljavljanje upravičenih stroškov

 

Navodila za pripravo vloge

Odgovori na vprašanja s posvetov