Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2015/2016

Drugi prijavni rok na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2015/2016 - prijave preko portala eVŠ

Doktorski študijski program ARHITEKTURA - od 24. 8. do 29. 9. 2015
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA - od  17. do 21. 9. 2015
Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA - od 2. 9. do 23. 9. 2015
Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA - od 7. 9. do 11. 9. 2015
Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA - od 10. 9. do 17. 9. 2015
Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA - od 14. 9. do 18. 9. 2015
Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE - od 14. 9. do 21. 9. 2015
Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE - od 18. 9. do 24. 9. 2015
Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET - od 18. 9. do 25.9.2015
Doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV - od 21. 9. do 23. 9. 2015
Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA - od 18. 9. do 23. 9. 2015
Doktorski študijski program PRAVO - od 22. 9. do 25. 9. 2015
Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI - od 24. 9. do 25. 9. 2015
Doktorski študijski program TEOLOGIJA - od 25. 9. do 29. 9. 2015


Skupni del razpisa  za vse študijske programe

Prijava preko portala eVŠ

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA 
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI
Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE
Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA 
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV                  Doktorski študijski program ARHITEKTURA 
Doktorski študijski program EKONOMSKIH in POSLOVNIH VED
Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA
Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE
Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI
Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA
Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA
Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET
Doktorski študijski program PRAVO
Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Doktorski študijski program STROJNIŠTVO
Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
Doktorski študijski program TEOLOGIJA

Število razpisanih mest

Datumi informativnih dni

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2015/2016
(skupno besedilo razpisa)


Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje za prihodnje študijsko leto se v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu objavi najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega leta. Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis v doktorske študijske programe se opravi najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.