Uvodni del razpisa

Celotno besedilo razpisa

Število razpisanih vpisnih mest

Prijava preko portala eVŠ

OPOZORILO:
V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/ vloge za priznanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana z digitalnim potrdilom, elektronska vloga brez digitalnega podpisa pa le, če je oddana tudi v papirni obliki z lastnoročnim podpisom prijavitelja).

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI
Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE
Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV
Doktorski študijski program ARHITEKTURA
Doktorski študijski program EKONOMSKIH in POSLOVNIH VED
Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA
Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE
Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI
Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA
Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA
Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET
Doktorski študijski program PRAVO
Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
Doktorski študijski program STROJNIŠTVO
Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
Doktorski študijski program TEOLOGIJA
Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis v doktorske študijske programe se opravi najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

 

ARHIV

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2016/2017 - zaključen 

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL v študijskem letu 2015/2016 - zaključen

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015 - zaključen

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL v študijskem letu 2014/2015 - zaključen
Datumi informativnih dni o doktorskem študiju v š.l. 2014/2015

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL v študijskem letu 2013/2014  - zaključen
Datumi informativnih dni o doktorskem študiju v š. l. 2013/2014