Uvodne informacije k razpisu

a)
Kandidati za vpis v razpisane doktorske študijske programe se za vpis prijavljajo neposredno na članicah Univerze v Ljubljani (fakultete in akademije), ki so navedene ob posameznem programu. Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in šolninah dobijo kandidati na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, ki so nosilci doktorskih študijskih programov, kjer tudi oddajo svoje prijave za vpis. Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej.

b)
Kandidate posebej opozarjamo, da je potrebno morebitne predpisane dodatne obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

c)
V skladu s 181. in 189. členom Statuta Univerze v Ljubljani se lahko po merilih za prehode med programi v višje letnike doktorskih študijskih programov vključujejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v začetni letnik študijskega programa in poleg tega izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik v skladu s študijskim programom.  
Število razpisanih mest po merilih za prehode v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih v 1. letniku v študijskem letu 2013/2014, število razpisanih mest po merilih za prehode v 3. letnik pa je omejeno s številom vpisanih v 2. letniku v študijskem letu 2013/2014.
O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na posamezni članici, ki so nosilke doktorskih študijskih programov. Kontaktni naslovi so navedeni ob imenu posamezne članice Univerze v Ljubljani v razpisnem besedilu. Informacije o merilih za prehode med programi so del študijskih programov, ki so v celoti ali v obliki zbornikov objavljeni na spletnih straneh članic UL ali na spletni strani UL. 

d)
V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (47. člen) se bodo v študijskem letu 2014/2015 študenti lahko vpisali v doktorske študijske programe najpozneje do 30. septembra 2014, iz upravičenih razlogov, o katerih bo odločil pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2014. 
Točne datume vpisov bodo članice Univerze v Ljubljani, kjer se bodo kandidati vpisovali, objavile na spletnih straneh oz. bodo kandidate o njih neposredno obvestile.

e)
Šolnine in drugi stroški za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani so objavljeni v Ceniku storitev za študente.

f)
Datumi informativnih dni bodo še posebej objavljeni na spletni strani Univerze v Ljubljani oz. na posameznih članicah, če še niso pri besedilu razpisa za posamezen doktorski študijski program.

Informacije za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na spletnih straneh: Priznavanje izobrazbe .

Več informacij za tujce v brošuri Welcome guide:  http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/international_relations/

Priloge:
Skupno besedilo razpisa
Razpisno besedilo po študijskih programih
Tabela razpisnih mest