knjiznica-podŠ-2st 

 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 - zaključen

 Študijski koledar

Magistrski študijski programi članic Univerze v Ljubljani predstavljajo pomemben del ponudbe študija na univerzi. Ponudba je raznolika in predstavlja tako nadgradnjo kompetenc, pridobljenih na prvi stopnji, kot tudi obogatitev, razširitev in poglobitev vsebin študija. Posebno vrednost na tej stopnji predstavlja interdisciplinarnost in internacionalizacija, kar se odraža v ponudbi mobilnosti, medfakultetnim in mednarodnim sodelovanjem pri izvajanju teh študijskih programov.

Na Univerzi v Ljubljani je akreditiranih več kot  200 magistrskih študijskih programov druge stopnje. 

Od tega je akreditiranih več kot 10 skupnih magistrskih študijskih programov, ki jih članice UL izvajajo skupaj z drugimi univerzami iz tujine.

Vsi akreditirani magistrski študijski programi se ne razpisujejo vsako leto. Razpisani programi so za posamezno študijsko leto objavljeni v razpisu za vpis, ki se objavi najkasneje 1. junija za naslednje študijsko leto.

 Arhiv vodnikov po drugostopenjskih študijskih programih

2016/2017

2013/2014

 ARHIV