Pred vami so strnjene različne informacije o možnostih učenja slovenščine kot drugega in tujega jezika, s katerimi vam želimo ponuditi čim več podpore in pomoči.

Večina dejavnosti poteka v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki skrbi za izvajanje:

  • programa lektoratov slovenščine na univerzah po svetu (mreža lektoratov in študijskih smeri na več kot 50 tujih univerzah)
  • certificiranje znanja slovenščine kot tujega jezika (izdajanje javnoveljavnih listin o znanju slovenščine kot tujega jezika za pridobitev državljanstva, zaposlitve, šolanja itn.)
  • pripravo programov in kurikulov za uspešno vključitev otrok, učencev in dijakov migrantov v izobraževanje v Republiki Sloveniji
  • tečaje slovenskega jezika za bodoče študente, študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani
  • posebnih izobraževalnih programov slovenščine (seminarjev, tečajev) za udeležence s štipendijami, s podeljevanjem katerih Republika Slovenija izpolnjuje obveznosti iz bilateralnih sporazumov in programov sodelovanja
  • poletnih šol slovenskega jezika


Kontakt:

Telefon +386 1 241 86 47
E-naslov: