Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2024
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine
  1. Dijaki / bodoči študenti
  2. Študenti
  3. Zaposleni na UL
  4. Izpiti iz znanja slovenščine
  5. Slonline - spletno učenje slovenščine
  6. Slovenščina na tujih univerzah
  7. Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  8. Poletne šole slovenskega jezika

Študenti
Tečaji v razredu

 Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+

 • 60 ur, cena: 110 EUR
 • septembra in februarja
 • tečaj je namenjen samo študentkam in študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje
 • samo za začetnike
 • več informacij

 

Slovenščina za študente Univerze v Ljubljani

 • 60 ur, cena: 220 EUR
 • zimski in spomladanski semester, torek in četrtek, 18.00−19.30
 • tečaj je namenjen študentkam in študentom Univerze v Ljubljani
 • več informacij

 

Lektorati v tujini

 • študentje se lahko učijo slovenščine tudi na številnih lektoratih slovenščine po svetu
 • več informacij

 

Ostali tečaji

 

Class