Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2022
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine
  1. Dijaki / bodoči študenti
  2. Študenti
  3. Zaposleni na UL
  4. Izpiti iz znanja slovenščine
  5. Slonline - spletno učenje slovenščine
  6. Slovenščina na tujih univerzah
  7. Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  8. Poletne šole slovenskega jezika

Študenti

 Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+ na spletu

 • 60 ur, cena: 100 EUR
 • septembra in februarja
 • tečaj je namenjen samo študentkam in študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje
 • samo za začetnike
 • v študijskem letu 2021/2022 se tečaj izvaja v živo, na splet ga bomo prestavili, če se bo poslabšala epidemiološka situacija
 • več informacij

 

Slovenščina za študente Univerze v Ljubljani na spletu

 • 60 ur, cena: 200 EUR
 • zimski in spomladanski semester
 • tečaj je namenjen študentkam in študentom Univerze v Ljubljani
 • v študijskem letu 2021/2022 se tečaj izvaja kombinirano, enkrat na teden na spletu, enkrat pa v razredu  
 • več informacij

 

Priprava na izpit iz znanja slovenskega jezika na višji ravni na spletu

 • 40 ur, cena: 392 EUR
 • 2 tedna pred izpitnim rokom
 • tečaj je namenjen vsem, ki se želijo pripravljati na izpit iz znanja slovenščine na višji ravni (B2)
 • več informacij

 

Slovenščina na tujih univerzah

 • študentje se lahko učijo slovenščine preko spleta tudi na številnih lektoratih slovenščine po svetu
 • več informacij

 
Slonline.si

 • brezplačen spletni tečaj slovenskega jezika je namenjen vsem, ki se želijo samostojno učiti slovenščino
 • več informacij

 

Ostali tečaji

 • študentje se lahko učijo slovenščine preko spleta tudi v okviru katerega izmed rednih tečajev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
 • več informacij

Online

 

 Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+

 • 60 ur, cena: 100 EUR
 • septembra in februarja
 • tečaj je namenjen samo študentkam in študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje
 • samo za začetnike
 • več informacij

 

Slovenščina za študente Univerze v Ljubljani

 • 60 ur, cena: 200 EUR
 • zimski in spomladanski semester, ponedeljek in četrtek, 18.00−19.30
 • tečaj je namenjen študentkam in študentom Univerze v Ljubljani
 • v študijskem letu 2021/22 se tečaj izvaja kombinirano, enkrat na teden na spletu, enkrat pa v razredu  
 • več informacij

 

Priprava na izpit iz znanja slovenskega jezika na višji ravni na spletu

 • 40 ur, cena: 392 EUR
 • 2 tedna pred izpitnim rokom
 • tečaj je namenjen vsem, ki se želijo pripravljati na izpit iz znanja slovenščine na višji ravni (B2)
 • več informacij

 

Lektorati v tujini

 • študentje se lahko učijo slovenščine tudi na številnih lektoratih slovenščine po svetu
 • več informacij

 

Ostali tečaji

 • študentje se lahko učijo slovenščine tudi v okviru katerega izmed rednih tečajev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
 • več informacij

 

Class