Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Študenti

 Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+ na spletu

 • 60 ur, cena: 100 EUR
 • septembra in februarja
 • tečaj je namenjen samo študentkam in študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje
 • samo za začetnike
 • več informacij

 

Slovenščina za študente Univerze v Ljubljani na spletu

 • 60 ur, cena: 200 EUR
 • zimski in spomladanski semester
 • tečaj je namenjen študentkam in študentom Univerze v Ljubljani
 • več informacij

 

Priprava na izpit iz znanja slovenskega jezika na višji ravni na spletu

 • 40 ur, cena: 392 EUR
 • 2 tedna pred izpitnim rokom
 • tečaj je namenjen vsem, ki se želijo pripravljati na izpit iz znanja slovenščine na višji ravni (B2)
 • več informacij

 

Slovenščina na tujih univerzah

 • študentje se lahko učijo slovenščine preko spleta tudi na številnih lektoratih slovenščine po svetu
 • več informacij

 
Slonline.si

 • brezplačen spletni tečaj slovenskega jezika je namenjen vsem, ki se želijo samostojno učiti slovenščino
 • več informacij

 

Ostali tečaji

 • študentje se lahko učijo slovenščine preko spleta tudi v okviru katerega izmed rednih tečajev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
 • več informacij

Online

 

 

Leto plusza redne tuje študente, prvič vpisane na Univerzo v Ljubljani, v študijske programe prve ali druge stopnje.

 


Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+

 • 60 ur, cena: 100 EUR
 • septembra in februarja
 • tečaj je namenjen samo študentkam in študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje
 • samo za začetnike
 • več informacij

 

Slovenščina za študente Univerze v Ljubljani

 • 60 ur, cena: 200 EUR
 • zimski in spomladanski semester, ponedeljek in četrtek, 18.00−19.30
 • tečaj je namenjen študentkam in študentom Univerze v Ljubljani
 • več informacij

 

Priprava na izpit iz znanja slovenskega jezika na višji ravni na spletu

 • 40 ur, cena: 392 EUR
 • 2 tedna pred izpitnim rokom
 • tečaj je namenjen vsem, ki se želijo pripravljati na izpit iz znanja slovenščine na višji ravni (B2)
 • več informacij

 

Lektorati v tujini

 • študentje se lahko učijo slovenščine tudi na številnih lektoratih slovenščine po svetu
 • več informacij

 

Ostali tečaji

 • študentje se lahko učijo slovenščine tudi v okviru katerega izmed rednih tečajev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
 • več informacij

 

Class