Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Način izvedbe
Celoletni
1
1. stopnja
5
Sreda
12.00 - 13.30
izključno s fizično prisotnostjo
2
1. stopnja
3
Torek (mešani SATB), četrtek (dekliški SA)
Torek (18.00 - 21.30), četrtek (16.30 - 10.00)
izključno s fizično prisotnostjo
3
1. stopnja
5
Torek
12.30 - 13.30
izključno s fizično prisotnostjo
4
1. stopnja
4
Četrtek
11.15 - 12.45
izključno s fizično prisotnostjo