Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo

Št.
Ime predmeta
Stopnja
Št. ECTS kreditnih točk
Dan izvajanja
Ura izvajanja
Celoletni
1
1. stopnja
5
Sreda
12.00 - 13.30
2
1. stopnja
3
Torek
18.00 - 21.30
3
1. stopnja
5
Torek
12.30 - 13.30
4
1. stopnja
4
Četrtek
11.15 - 12.45